Omskjæring kun på medisinsk indikasjon

Helene Pande Om forfatteren

Kommentarer

(3)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Farrukh A. Chaudhry
Om forfatteren

Helene Pande skriver under overskriften «Omskjæring kun på medisinsk indikasjon» at «..mange krever nå forbud mot denne egentlig unødvendige operasjonen..». Det er oppsiktsvekkende med en medisinsk kommentarartikkel som til de grader er tuftet på personlige følelser og fantasier og så lite fakta og rasjonell argumentasjon.

Pande skriver at gutteomskjæring i USA oppstod etter en artikkel i The Lancet i 1860 «som et effektivt middel mot onani». Det burde falle på sin egen urimelighet å påstå at amerikanere den dag i dag omskjærer sine guttebarn på grunn av redselen for onani eller fare for «sand under preputiet» som hun også oppgir som en årsak.

Pande skriver videre at American Academy of Pediatrics (AAP) har «vinglet litt frem og tilbake. I sin siste uttalelse, fra september 2012, mente den at fordelene i form av færre urinveisinfeksjoner i første leveår, færre infeksjoner og mindre penil cancer senere teller mer enn ulempene».

AAP organiserer 60 000 barneleger. De utga sitt første standpunkt om neonatal omskjæring i 1971 og har siden nyansert den i tråd med forskningsfunn. En multidisiplinær arbeidsgruppe gjennomgikk systematisk alle studier om gutteomskjæring publisert mellom 1995 og 2010 som førte til en nøye begrunnet Circumcision Policy Statement som sier «..the health benefits of newborn male circumcision outweigh the risks and that the procedure’s benefits justify access to this procedure for families who choose it. Specific benefits identified included prevention of urinary tract infections, penile cancer, and transmission of some sexually transmitted infections, including HIV. The American College of Obstetricians and Gynecologists has endorsed this statement" (1).

Altså et klart og utvetydig standpunkt fra verdens fremste barneleger, gynekologer og fødselsleger. Dette forsøker man i lille Norge å så tvil om ved vage påstander om at «Denne uttalelsen har møtt motbør».

Pandes egen agenda er denne: Hun ønsker ikke et forbud men et system som i Storbritannia (fra 1948) som kun dekker gutteomskjæring dersom det er medisinsk indikasjon, og som har ført til at «antallet omskjæringer er gått ned». Og så ønsker hun å bruke «de forbud, lover og regeler vi allerede har» dersom det skulle oppstå komplikasjoner, som legevaktene visstnok har mange vonde eksempler på.

Det er uklart hvilket problem Pande forsøker å løse i denne artikkelen, annet enn ubehaget hun og andre føler med en skikk som er uvanlig i Norge. Hun har i denne artikkelen ikke fremsatt noen medisinske fakta eller vitenskapelige argumenter som tilsier at gutteomskjæring er til skade for barnet dersom foreldrene ønsker det. Vi etterlyser i det minste en saklig diskusjon av dette temaet. De markante fordelene ved tidlig mannlig omskjæring er ubestridelig på tilgjengelig vitenskapelig grunnlag. Den tyske riksdagen har nylig og med overveldende flertall vedtatt en lov som beskytter og regulerer foreldres rett til neonatal og medisinsk forsvarlig mannlig omskjæring.

1. Circumcision Policy Statement, Task force on Circumcision, Pediatrics 2012;130;585.DOI:10.1542/peds.2012-1989

Helene Pande
Om forfatteren

Chaudhry, Knutsen og Kirschner (CKK)’s kommentars form forundrer meg. Omskjæring av nyfødte gutter må kunne diskuteres uten personangrep ("følelser"," fantasier") og dertil en særdeles grov insinuering om at jeg "påstår at amerikanere den dag i dag omskjærer sine guttebarn på grunn av redselen for onani". Det er vel kjent at inngrepet nå diskuteres rundt i verden og her hjemme kom det nye barneombudet svært raskt ut med krav om forbud. Samtidig fylte media opp med hjerteskjærende innlegg om "å skjære i friske guttekropper". Slikt forbud og kampanje tar jeg sterk avstand fra, og det var første grunn til artikkelen.
Men at inngrepet egentlig er unødvendig, står jeg fortsatt ved etter å ha lest gjennom flere av tusentalls artikler om emnet. Jeg mener også at det er urimelig at vårt helsevesen skal bruke verdifull tid, kapasitet og penger på inngrepet. Dette syn er svært vanlig nå, og ligger nær et forbud, men er etter min mening og Storbritannias eksempel akseptabelt.
Det er vel kjent at for jødene er omskjæring et religiøst påbud (1. Mos. 17) og det bør et hvert sivilisert menneske ha dyp respekt for. Det er imidlertid interessant at Internettsøk på "Jews against circumcision" gir180 000 svar med mange gode motargumenter. Altså blir det diskutert.
For muslimene har jeg forstått (korriger meg!) at det ikke er noe religiøst påbud, men et spørsmål om renslighet og tradisjon. Tradisjoner har man lov å sette spørsmålstegn ved. Men hvorfor denne oppsto, er skjult. Argumentet "sand under preputiet" har jeg fra arabiske leger, men om det var unødvendig å nevne det, er det ubegrunnet å håne det.
Så til amerikansk praksis. Opplysninger om at majoriteten av nyfødte gutter blir omskåret ble kjent for meg først på 40-50-tallet. Begrunnelsen var som i AAP statement fra 2012. Min nyssgjerrighet ville vite om når og hvorfor startet det? (Jf 1. referanse i artikkelen). Svaret er 1860-årene og at i de følgende 40-50 år oppgir en rekke artikler tiltaket som utmerket mot onani. Dette er nå (selvfølgelig!) glemt og bare interessant som medisinsk historie. Men det er logisk at først senere kom mulighetene for sammenlikning av større grupper omskårne og ikke-omskårne. Det er da funnet fordeler som nevnt av AAP.
Her vil jeg nevne et argument jeg har tumlet med. På spørsmål om hvorfor (tallrike) amerikanske slektninger var omskåret, var svaret at guttene ellers ville bli bedømt som sosial underklasse i gymnastikk og skole. Er dette en confounding factor? Har man klart å korrigere disse sammenlikninger for generell hygiene, økonomi, medlem av diverse sykekasser og mer? Diverse cost-benefit-ratio viser oftest forskjeller i omskjærings favør, men slett ikke alltid så bastant som CKK gir uttrykk for
Til slutt en oppfordring: Dere som ivrer for omskjæring, jeg kan forsikre at jeg ikke føler det minste "ubehag" ved prosedyren, men historier fra Oslo om at det sees kjedelige komplikasjoner gjør meg opprørt for jeg har sett flere av slike enn de fleste (Jf illustrasjonen). Kan ikke dere vise solidaritet med de foreldre som ønsker omskjæring, organisere kirurgisk kompetanse og spare en barnerik innvandrerfamilie for den, i mine øyne, ublu betaling som kreves utenfor våre sykehus.

Finn Jacobsen
Om forfatteren

Knefallet for overtro som legitimasjon for offentlig støtte til skamfering av sakesløse guttebarns penis er skammelig. Kan ikke se at det er moralsk høyverdig at inngrepet kan skje med mindre risiko i det offentlige helsevesenet. Omskjæring av gutter og jenter har til hensikt å redusere gleden ved et seksualliv. Inngrepet er mindre ødeleggende for gutter, selvsagt, i god religiøsfundamentalistisk logikk. Kristendom, jødedom og islam har et sykelig forhold til seksualitet, kvinners seksualitet er spesielt truende. Selv på våre trakter er det ikke så lenge siden at onani var både billett til helvete og årsak til sinnsykdom. Hvordan er det mulig for oppegående norske politikere å støtte opp om den latterlige forestillingen at på dommens dag vil Gud/Jahve/Allah vandre langs rekkene av menn, trekke ned buksene på dem og sjekke om forhuden er på plass eller ei for å sortere kandidater til himmel eller helvete? Bruk ressursene i norsk helsevesen til å avskaffe slike slike heslige vrangforestillinger og skamfering av uskyldige barn. Syng heller sanger til forhudens pris, den byr på mange problemfrie gleder.