Kommentar
Landsfunksjonene er av nasjonal interesse og viktigheten av