Ingen økt kreftrisiko av infertilitetsbehandling

Dette fremgår av artikkelen Infertilitetsbehandling og kreftrisiko publisert i Tidsskriftet nr. 22/2012.

Det er påvist en økt risiko for bryst- og livmorkreft hos kvinner som får hormonbehandling i forbindelse med overgangsalderen. Mange pasienter er derfor engstelige for at det samme kan gjelde ved behandling for barnløshet.

Infertilitet er trolig en kreftrisiko

Ritsa Storeng og medarbeidere har gjort en systematisk gjennomgang av tilgjengelige studier på kreftrisiko og eggløsningsstimulerende medikamenter ved assistert befruktning.

- Vi fant ingen klar sammenheng mellom hormonbehandling for infertilitet, som er direkte rettet mot eggstokkene, og eggstokk-, bryst-, livmor- eller livmorhalskreft. Infertilitet i seg selv innebærer derimot trolig en økt kreftrisiko for kvinner, sier Storeng.

Det vil si at infertilitet generelt og bakenforliggende årsaker som overvekt, endometriose og ovulasjonsforstyrrelser kan påvirke kreftrisikoen i disse organene. Kreftrisikoen kan også være avhengig  av om behandlingen har vært vellykket, dvs. at kvinnen er blitt gravid og har født barn.

Trenger norske tall

En svakhet ved materialet er imidlertid at observasjonstiden er kort. Flertallet av kvinner som har mottatt slik behandling, er ennå unge, og det vil ta flere år før de når den alderen der det er høyest kreftforekomst, dvs. etter 60 år.  Storeng påpeker at det derfor trengs flere studier.

- Det finnes i dag ingen norske data på området. Vi har fått godkjenning fra regional etisk komité for å undersøke kreftforekomsten etter hormonell infertilitetsbehandling, forteller Storeng.    

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media