Gentilpasset kreftbehandling

I kronikken Genomsekvensering for persontilpasset kreftbehandling i Tidsskriftet nr. 21/12 ser Rolf I. Skotheim og medarbeidere på nye muligheter og utvikling innen kreftbehandlingen.  

Én enkelt analyse

Det har lenge vært mulig å teste gener i kreftcellene. Disse testene har da blitt gjort på enkeltgener som man vet har betydning for spesifikke kreftsykdommer.

- Det nye er at vi nå har muligheten til å teste alle gener for mutasjoner i én enkelt analyse. Vi trenger da ikke å gjøre et nytt oppsett for hver enkelt kreftform, men kjøre samme test uavhengig av kreftform - fordi vi får svar på hele arvemassen på en gang, sier Skotheim.

Målrettede medisiner

I takt med utviklingen av ny teknologi har det også kommet en rekke nye medisiner.

- Flere av de nye kreftmedisinene virker bare ved spesielle genetiske forandringer. Dermed blir det også nødvendig å gjøre genetiske tester på kreftsvulster for å avgjøre om pasienter kan ha nytte av medisinene. Dette blir først kostnadseffektivt når vi bruker den teknologien vi nå har fått, der man med ca. samme innsats kan teste kanskje 200 gener, mot ett og ett tidligere, sier Skotheim.

Kompetansebygging

Teknologien er imidlertid, til tross for å være tilgjengelig, ikke implementert i diagnostiske laboratorier. For at det skal skje trenger man en omfattende kompetansebygging. Det gjelder både selve den praktiske laboratoriedelen og når det kommer til en profesjonell måte å håndtere og analysere de enorme datamengdene som analysen gir.

- Det krever en tverrfaglig sammensatt kompetanse. Vi trenger maskiner som kan utføre jobben, programvare til å tolke og personell som kan forstå resultatene. Dermed involverer dette både genombiologi, statistikk, informatikk og medisinske disipliner som onkologi, patologi, kirurgi og medisinsk genetikk. I tillegg kommer etikk i forbindelse med hva man for eksempel gjør ved såkalte tilfeldige funn, mener Skotheim.

Norge er gjennom pilotprosjektet Norwegian Cancer Genomics Concortum allerede i gang. Prosjektet tar sikte på å iverksette genomsekvensering i stor skala. Denne massive satsingen vil forhåpentligvis gi verdifull innsikt og veiledning slik at teknologien også på sikt skal kunne implementeres i rutinediagnostikk.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media