Dropp bomben

Tags:
  • Atomvåpen
  • Droppbomben.no
  • Norske leger mot atomvåpen
  • Røde Kors

Droppbomben.no. Illustrasjon: Røde Kors

Som nasjonalstudentrepresentant i

, jobber jeg daglig med atomvåpenproblemstillingen. Derfor er det for meg svært gledelig når apolitiske og nøytrale organisasjoner, som den Internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne engasjerer seg i det jeg mener det den viktigste utfordringen i dagens samfunn: Kampen for en atomvåpenfri verden.

legger til grunn for sitt initiativ «de uoverskuelige menneskelige lidelser som vil følge av enhver bruk av atomvåpen, mangelen på adekvat humanitær hjelp, og det absolutte imperativ i å forebygge slik bruk.» Det finnes ingen behandling, kun forebyggende tiltak. Arbeid for et forbud mot atomvåpen er forebyggende medisin i videste forstand.Da Norske leger mot atomvåpen feiret sitt 30-årsjubileum i april 2012, var Legeforeningens president, Hege Gjessing tilstede og holdt et engasjerende innlegg. Som kommende lege, var det for meg helt umulig å ikke la meg rive med når hun snakket om legers spesielle rolle i katastrofeområder. Hvordan vi har et spesielt ansvar for å varsle når det blir begått brudd på grunnleggende menneskerettigheter.Atomvåpen er laget for å gjøre størst mulig umiddelbar skade. De evner ikke å skille mellom sivile og stridende. Dersom de skulle bli brukt, bevisst eller ved uhell, finnes der ingen adekvat medisinsk respons. Det er et brudd på alle gjeldende regler i krig, og ikke minst på grunnleggende menneskerettigheter. Retten til personlig sikkerhet blir grovt krenket ved at det finnes 20 000 atomvåpen i verden, mange av dem klare til å skytes ut på kort varsel.Derfor følger jeg i dag Hege Gjessing sin oppfordring, jeg gjør min plikt og sier ifra. Atomvåpen utgjør den største humanitære trusselen i vår tid, de er en trussel mot livet og livsgrunnlaget på jorden. Den eneste garanti mot bruk av atomvåpen er at de avskaffes og aldri mer blir produsert. Derfor oppfordrer jeg alle Legeforenings medlemmer til å støtte appellen fra Røde Kors som henstiller til et samlet Storting om å forplikte seg til å jobbe for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Signer nå på 

. Ta din del av ansvaret, signer i dag!

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media