Språket vårt

Arild Tandberg Om forfatteren

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Siv Cathrine Høymork
Om forfatteren

I Tidsskriftet nr 21/2012 tar A Tandberg debatten om begrepene "til orientering" og "til etterretning" videre og viser til hvordan ektefellen, som er byråkrat, oppfatter nyanser i de to begrepene. Språkrådet på sin side opfatter de to begrepene som synonyme og anbefaler generelt å bruke "til orientering". I møter i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten gis det ofte orienteringer, og vi har vært i tvil om hvilket begrep vi skulle velge når vi i referatet skriver at "Orienteringen ble tatt til …"

Som gode utredere utredet vi også dette i fjor. Fornyings- og administrasjonsdepartementet, som gir administrative føringer til øvrige departementene, og Helse- og omsorgsdepartementet opplyste at de konsekvent benytter "til etterretning" i sine arkivrutiner. Så vi spurte Språkrådet direkte om et råd og fikk et langt og ganske festlig svar med følgende konklusjon: " Når det gjelder en formulering som Orienteringen ble tatt til orientering, kan en godt si at den lyder lite elegant. Men det er på samme vis mulig å ta en etterretning til etterretning. Og da er en like langt."

Nå tillegger det vel helt andre offentlige etater å bli orientert om etterretningen, så etter denne utredningen innser vi at vi faktisk må legge egen språkfølelse til grunn for vårt valg: "Orienteringer tas til etterretning".

Og så gjør jeg naturligvis noen refleksjoner om at det er først da jeg etter mange år i klinikken konverterte til byråkrat at jeg har tid og overskudd til å bry meg med denne slags problemer.