Blodforsyningskrise?

På 1980-tallet ble Norge selvforsynt med blod og plasmaprodukter, men i 2007-08 nådde forbruket et nivå som ikke lot seg dekke av vårt eget giverkorps. Flere eldre og flere krefttilfeller kan ha en effekt på forbruket, og vi må nå begynne et langsiktig arbeid for å gjenskape balansen mellom forbruk og produksjon.

- Det er ingen grunn for å frykte pasientenes sikkerhet, men transfusjonstjenestens ideelle grunnlag er satt til side for å dekke forbruket. Norge er eksempelvis langt fra å ha et blodgiverkorps som gir tilfredsstillende beredskap for epidemisituasjoner, sier forfatterne.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media