- Syntetisk cannabis er farlig

Dette fremgår av artikkelen Syntetiske cannabinoider – effekt og forekomst i Tidsskriftet nr. 20/12. Silja Skogstad Tuv og medarbeidere har gjennomgått hva som er kjent om disse stoffene. I tillegg er det en kort presentasjon fra Andreas Austgulen Westin med flere.

Variabelt innhold

Det siste tiåret har cannabisliknende stoffer vært i salg via Internett. Produktene er ofte kamuflert som røkelse, badesalt eller «herbal highs», og gir dermed inntrykk av å være naturlige og lovlige. Opprinnelig trodde man at produktene besto av psykoaktive plantedeler, men dette er blitt avkreftet.

- Løsninger som inneholder syntetisk cannabis, sprayes på harmløse urteblandinger. Innholdet i disse blandingene varierer, både når det gjelder hvilke og hvor mange stoffer som er tilsatt, og stoffets renhetsgrad. Stoffene er svært potente, og flere av disse binder cannabisreseptoren mange ganger sterkere enn vanlig cannabis. Dette øker risikoen for utilsiktede overdoser, sier Tuv.

Rapporter fra utlandet viser også at stoffene har ført til hjerteinfarkt hos tenåringer, alvorlige psykoser, angst, bevisstløshet og dødsfall etter bruk.

Økende popularitet

Syntetisk cannabis gir en sterk cannabisliknende rus, men kan være betydelig mer potent. Ifølge Westin er stoffene i ferd med å bli populære i rusmiljøene.

- Disse rusmidlene er lett tilgjengelige, billige og lar seg ofte ikke påvise med tradisjonell rusmiddeltesting. De påstås i tillegg å være trygge og lovlige, mens de i realiteten altså er både syntetiske, farlige og i mange tilfeller ulovlige, sier Westin.

Det er per i dag åtte typer av syntetiske cannabinoider på narkotikalisten. Flere er under overvåking. Det er imidlertid en stor utfordring å oppdatere lovverket i takt med produksjonen.

- Stor variasjon i mengden psykoaktivt stoff gjør det vanskelig å forutsi effekter. Det trengs derfor mer kunnskap om både virkninger og skadeeffekter av disse stoffene, sier Tuv.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media