Parkert helseforetak?

Tags:
  • Byråkratitis
  • Parkering
  • Sykehuset i Vestfold

Byråkratitis er en alvorlig sykdom. Foto: Colourbox.

Foretaket har aldri spurt meg om jeg har bil, eller om det passer for meg (eller min familie) at den benyttes til vakt. Ved foretaket er det avsatt egne «vaktparkeringsplasser». Disse plassene er avgiftsbelagt av Q-park. Det betyr at hver 12. time må man ut og putte på penger - uansett hva man holder på med.Ved vaktens slutt skal man fylle ut et skjema, slik at man kan få parkeringspengene refundert. Det gjør man på foretakets intranett. Selve utfyllingen tar ca. 7-10 minutter, inkludert innlogging, venting osv.Foretaket «stoler ikke på» at man fører opp parkeringsutgifter udokumentert, selv om det dreier seg om helt forutsigbare, obligate og standardiserte døgntakster, hver eneste gang. Derfor må jeg hver gang jeg er på vakt, ut til min bil, finne frem parkeringslappene fra vakten (om jeg finner dem), gå opp igjen på kontoret, stifte dem sammen og hefte dem ved en utskrift av parkeringsskjemaet fra intranettet. Det hele går så i internposten til en enhetsleder, som på sin side signerer og sender dem inn til enheten Sykehuspartner i Helse Sør-Øst.Total tidsbruk: 40 minutter, eller mer...Utgiftene som på denne måten må dokumenteres for å bli refundert, er kr 10 eller kr 20 per vaktdøgn. Og uten dokumentasjon - ingen refusjon.Dette eksemplet er trivielt og utenfor vår faglige virksomhet. Imidlertid preger denne detaljerte kontrollmentaliteten stadig større deler av vår virksomhet - også den faglige delen.

er en svært alvorlig tilstand...

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media