Nytt steroidkort ved binyrebarksvikt

Eystein Sverre Husebye, Martina Moter Erichsen, Anne-Grethe Myhre, Heiko Bratke, Anders Palmstrøm Jørgensen, Per Dahlqvist, Kristian Løvås Om forfatterne

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Tor Einar Calisch
Om forfatteren

Kjære kolleger! Dette var en viktig artikkel og flott tiltak som et supplement til SOS-kapselen, som vel aldri blei den suksess man hadde ønska. Det er dog veldig synd at pasient kortet er befenget med klassisk ord delings feil i over skriften... Håper at man ved neste opptrykk av kortet kan passe på å få med en aldri så liten bindestrek med mellom kortisol og mangel.

Ærbødigst
Tor Einar Calisch