Antiepileptika og førerkort – nye retningslinjer bør revideres

Arne Reimers, Karl Otto Nakken, Rasmus Lossius, Eylert Brodtkorb Om forfatterne

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Roar Dyrkorn
Om forfatteren

På studietur i Australia leser jeg Tidsskriftet og ser at min kollega Arne Reimers og medforfattere har en kommentarartikkel om dosegrensene i veilderen for utfylling av hesleatest for førerkort - IS-1437. Dette er betimelige kommentarer som klart viser det dilemmaet spesialister og fastleger blir satt i ved reitering av resepter, ikke bare for antiepileptika, men for alle medikamentene i tabellen. Det som også er med til å frustrere kolleger er at tabellen "bare kom" uten at Helsedirektoratet gjennomførte noen informasjonskampanje om den. Fastleger og spesialister skulle plutselig bare begynne å praktisere de nye grensene, noe som av pasienten ble oppfattet som en helt ny praksis - legen ble oppfattet som "vaktbikkje for staten/pillepoliti". Det er imidlertid førerkortinnehaveren som er ansvarlig for ikke å kjøre bil hvis han/hun ikke oppfyller helsekravene i førerkortforskriftene.

Etter det jeg vet foregår det nå enda en revisjon av tabellen med de mye omtalte dosegrensene og at den planlegges publisert i 2013. La oss håpe at de som lager den vet å ta med alle innspillene fra fornuftige klinikere og at de kan dokumentere hvorfor de velger de aktuelle dosegrenser.

Aller mest håper jeg at de også lanserer en nasjonal kampanje for å informere brukerne om de nye dosegrensene og ikke bare "trer de nedover hodet" til legene! Dette vil føre til større forståelse blant publikum for at legen tar opp dette temaet ved utskriving av resepter på aktuelle medikamenter.