Kommentar
Å presentere seg med fullt navn handler om mer enn høfligh