Døgnobservasjon og rettspsykiatri

Døgnobservasjon i psykiatriske sykehus bør vurderes når en gjerningsperson har kompliserte symptomer eller atferd som er vanskelig å tolke. Sammenliknet med våre naboland, gjennomføres slike observasjoner svært sjeldent. Slik observasjon kan være særlig nyttig når en person ikke samarbeider om rettspsykiatrisk undersøkelse.

I artikkelen argumenterer de for at personer under døgnobservasjon ikke bør ses på som pasienter. Pasienter har, i følge loven, rett til innsyn i egne journaler. Observasjonens hensikt er å finne ut om det er en psykisk tilstand som er relevant for en pågående rettssak, og innsyn i slike dokumenter kan endre atferden til de som observeres.

- Observasjonen kan bidra til bedre kvalitet på rettspsykiatriske undersøkelser, sier forfatterne til Tidsskriftets podkast.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.