Døgnobservasjon og rettspsykiatri

Døgnobservasjon i psykiatriske sykehus bør vurderes når en gjerningsperson har kompliserte symptomer eller atferd som er vanskelig å tolke. Sammenliknet med våre naboland, gjennomføres slike observasjoner svært sjeldent. Slik observasjon kan være særlig nyttig når en person ikke samarbeider om rettspsykiatrisk undersøkelse.

I artikkelen argumenterer de for at personer under døgnobservasjon ikke bør ses på som pasienter. Pasienter har, i følge loven, rett til innsyn i egne journaler. Observasjonens hensikt er å finne ut om det er en psykisk tilstand som er relevant for en pågående rettssak, og innsyn i slike dokumenter kan endre atferden til de som observeres.

- Observasjonen kan bidra til bedre kvalitet på rettspsykiatriske undersøkelser, sier forfatterne til Tidsskriftets podkast.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media