Vi trenger flere leger i sykehus

Hege Gjessing Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Oddmund Suhrke
Om forfatteren

Presidenten påpeker at legefordelingssystemet har utspilt sin rolle. Det gjelder i alle fall i primærhelsetjenesten, hvor ingen søknader om nye fastlegehjemler har blitt avslått hittil. Nå har HOD dessuten innført tilskuddsordning for å stimulere til opprettelse av nye hjemler, og det blir da et paradoks at kommunene må gjennom en byråkratisk prosess før hjemlene kan utlyses. Når det gjelder sykehusstillinger, er det neppe heller mange grunner til å opprettholde et fordelingssystem som er basert på legemangel. Jeg forventer at legeforeningen bidrar til at denne foreldete ordningen blir avskaffet. Byråkratiet som frigjøres har sikkert andre og nyttigere oppgaver å bruke sin tid på.