Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Aass ny klinikkdirektør i Vestre Viken

  Aass ny klinikkdirektør i Vestre Viken

  Halfdan Aass (f. 1951) er ansatt som ny klinikkdirektør i Klinikk for medisinsk diagnostikk i Vestre Viken HF. Han kommer fra stillingen som fagdirektør i samme helseforetak, heter det på www.vestreviken.no.

  Aass har lang fartstid og erfaring i spesialisthelsetjenesten. I Vestre Viken HF var han klinikkdirektør for Kirurgisk klinikk før han gikk over i stillingen som fagdirektør i helseforetaket.

  Han har blant annet også vært fagdirektør og administrerende direktør ved Sykehuset Buskerud.

  Aass tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1976, ble godkjent spesialist i indremedisin i 1988 og i hjertesykdommer i 1991. Doktorgraden tok han innen hjertefarmakologi.

  – Det blir spennende å lede denne klinikken, som består av mange flinke folk, sier Aass. – Medisinsk diagnostikk er en viktig del av pasientbehandlingen. Målsettingen er at klinikken skal yte god service til pasienter og til dem som henviser til oss, samtidig som vil skal bruke vår kompetanse og ressurser på en best mulig måte, sier Aass, som regner med å tiltre stillingen i slutten av august.

  Klinikk for medisinsk diagnostikk jobber på tvers av alle sykehusene.

  Kolås ny fagdirektør ved Sykehuset Innlandet

  Kolås ny fagdirektør ved Sykehuset Innlandet

  Toril Kolås (f. 1960) er ansatt som ny fagdirektør ved Avdeling for helsefag, forskning og kvalitet ved Sykehuset Innlandet.

  Kolås kommer fra stillingen som avdelingssjef ved Gynekologi- og fødeavdelingen ved Lillehammer sykehus, en stilling hun har hatt siden 2004. Hun har arbeidet ved denne avdelingen siden 1988 og har også praksis fra Buskerud sentralsykehus Drammen og Oslo legevakt.

  Hun tok medisinsk embetseksamen i København i 1982 og ble godkjent spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i 1991. Doktorgraden tok hun i Tromsø i 2008.

  Et enstemmig ansettelsesutvalg ga administrerende direktør det råd å innstille Toril Kolås til stillingen.

  - Toril Kolås har gode forutsetninger for den krevende og spennende oppgaven det er å lede Avdeling for helsefag, forskning og kvalitet, sier administrerende direktør Morten Lang Ree.

  Fagdirektøren er også stedfortreder for administrerende direktør.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media