En kvinne i 70-årene med redusert allmenntilstand, dyspné og utbredte smerter

Kiarash Tazmini, Heidi Nygaard Bakken, Fredrik Hellem Schjesvold Om forfatterne

Kommentarer

(3)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Jon Heger
Om forfatteren

Interessant artikkel, men illustrasjonen fig 3 har (må ha!) feil undertekst. Alt i bildet tyder på at dette er et scan tatt kort ettter intravenøs kontrast. (Kontrast i aorta, oppladning i milt, fylning av levervener/portagrener, kontrastoppladning i ventrikkelvegg, etc) Det blir derfor også meningsløst å sammenligne tetthet i leverparenchymet på de to bildene. Den sammenligningen forteller oss i dette tilfellet ikke noe annet enn at leveren i fig 3 har fått kontrast.
Dere burde altså ha brukt et annet bilde for å få fram poenget.
Konferer gjerne med en annen radiolog om dette. Jeg føler meg ganske sikker på at han/hun vil si det samme som meg.

Gaute Hagen
Om forfatteren

Kjære redaktør,

Fra tid til annen publiseres det artikler i Tidsskriftet der bildediagnostikk er en vesentlig del av artikkelens innhold der radiolog eller evt. nukleærmedisiner ikke er medforfatter eller gis en honnør for veiledning slik at leserne kan forstå at det har vært en fagperson innenfor bildediagnostikken i bildet - for å være bokstavelig.

Dette gjelder senest i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 17/2012 (1). I denne artikkelen er tre av fire figurer radiologisk bildediagnostikk. En av figurene (Figur 3) inneholder direkte feil, der det anføres i bildeteksten at det dreier seg om CT abdomen uten kontrast (det formodes at man mener kontrastmiddel, kontrast er det i alle bilder). Bildet viser imidlertid et opptak i portovenøs kontrastmiddelfase med god fylning av levervenene og med helt normal attenuasjon i leveren i forhold til kontrastmiddelfase - altså ingen attenuasjon som skulle gi holdepunkt for patologiske jernavleiringer, hvilket er et hovedpunkt i artikkelen.

Vi synes nok at om ikke artikkelforfatterne hadde med radiolog i utgangspunktet, burde den medisinske redaktøren ha påpekt dette. Norsk radiologisk forening håper at publiserende kliniske kolleger kan ha dette i mente, likeledes de medisinske redaktørene. Således kan man unngå feil som nevnt ovenfor, og tidsskriftets seriøsitet vil ikke lide når alle aktuelle medisinske disipliner er involvert.

Litteratur
1. Tazmini K, Bakken HN, Schjesvold FH. En kvinne i 70-årene med redusert allmenntilstand, dyspné og utbredte smerter. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1969-72.

Oslo, den 24.9.2012.

Vennlig hilsen
På vegne av styret i Norsk radiologisk forening:

Gaute Hagen
Leder

Kiarash Tazmini
Om forfatteren

Kjære kolleger!

Tusen takk for tilbakemelding. Vi ble gjort oppmerksom på dette for et par dager siden og tenkte å sende en rettelse til Tidsskriftet.
Figur 3 skulle illustrere CT snitt gjennom leveren av pasienten omtalt i artikkelen, uten jodholdig kontrastmiddel intravenøst. Dette for å vise at hennes lever hadde forhøyet attenuasjon, ca. 90 HU (normalt underkant av 50-60 HU) som vist på figur 2 (frisk pasient uten kjent leversykdom til sammenligning).

Billedteksten til figur 3 er riktig, men selve bildet er feil som dere påpeker (desverre er bildet i artikkelen (figur 3) gjennom lever/buk av en annen pasient uten kjent leversykdom etter kontrastmiddel intravenøst i portovenøs fase). Vi konfererte med en av våre radiologer som plukket ut bilder til illustrasjon. Dessverre ble en av figurene forvekslet i artikkelen.

Vi beklager lapsusen med feil illustrasjons bilde.

Vi har sendt en rettelse med riktige bilder til Tidskriftet.