Hypersensitivitet ved bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler

Fatemeh Chalabianloo Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Anders Torp
Om forfatteren

Chalabianloo har nylig publisert en god oversiktsartikkel over temaet NSAIDS-hypersensitivitet i Tidsskriftet for Den Norske Legeforening som omtaler mulige mekanismer(1). Vi tillater oss å komme med en kort kommentar til artikkelen.

En skiller altså hovedsaklig mellom klassisk IgE-mediert allergi og såkalt pseudoallergi eller ikke-allergisk hypersensitivitet(2). Den vanligste kliniske presentasjonen av NSAIDS-overfølsomhet er såkalt Aspirin Exacerbated Respiratory Disease (AERD)(3), også kjent som Samters triade eller AIA (Aspirin induced asthma).

Som nevnt i artikkelen er det foreløpig provoksajonstesting som er det viktigste verktøyet for å avdekke denne tilstanden, selv om det er gjort flere forsøk på å utvikle in vitro-tester(4). Testene for AERD er standardiserte og i Europa følges retningslinjer forfattet av European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI)(5). I hovedsak dreier det seg om oral, nasal eller bronkial provokasjon.

Ved ikke-allergisk hypersensitivitet overfor NSAIDS er det flere mulige behandlingsopsjoner, deriblant unngåelse av NSAIDS, symptomatisk topikal behandling og systemiske kortikosteroider, Leukotrienantagonister eller desensibiliseringsbehandling(3).

Øre-nese-halsavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus har siden 2006 gjennomført oral provokasjonstesting og -desensibilisering for pasienter med henholdsvis mistenkt og påvist AERD. Vi har den senere tid også gjennomført økende antall nasale provokasjonstester og mottar henvisninger fra hele landet.

1. Chalabianloo F. [Hypersensitivity reactions to nonsteroidal anti-inflammatory drugs]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2012;132(17):1961-3. Epub 2012/09/26. Hypersensitivitet ved bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler.
2. Simon RA, Namazy J. Adverse reactions to aspirin and nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs). Clin Rev Allergy Immunol. 2003;24(3):239-52. Epub 2003/05/02.
3. Szczeklik A. N-ME, Sanak Marek. Hypersensitivity to Aspirin and Non-Steroidal antiinflammatory drugs. In: al NFAJe, editor. Middelton´s Allergy Principles and practice: Mosby Elsevier; 2009. p. 1227-43.
4. Stevenson DD, Szczeklik A. Clinical and pathologic perspectives on aspirin sensitivity and asthma. J Allergy Clin Immunol. 2006;118(4):773-86; quiz 87-8. Epub 2006/10/13.
5. Nizankowska-Mogilnicka E, Bochenek G, Mastalerz L, Swierczynska M, Picado C, Scadding G, et al. EAACI/GA2LEN guideline: aspirin provocation tests for diagnosis of aspirin hypersensitivity. Allergy. 2007;62(10):1111-8. Epub 2007/05/25.