Ikke bare enkelt med brukermedvirkning

Synet på pasienters og helsepersonells roller har endret seg de siste årene. En aktiv pasientrolle og et partnerskap mellom helsepersonell og brukere ønskes av mange. Gjennom lovverket har myndighetene lagt sterke føringer for brukermedvirkning i helsetjenesten.

- Erfaringer viser at det ikke bare er enkelt å involvere brukerne i helsevesenet, sier Rise Tidsskriftets podkast.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.