Vanskelig demensutredning

Det kommer frem i artikkelen Demensdiagnostikk - automatisert kvantifisering av hjernestrukturer publisert i Tidsskriftet nr. 15/12. Knut Engedal, Anne Brækhus, Ole A. Andreassen og Per Hj. Nakstad har undersøkt den praktiske nytteverdien ved bruk av automatiserte analyser etter MR i diagnostikk av demens forårsaket av Alzheimers sykdom.

Demensøkning

Det er forventet en stor økning i antall personer som ønsker en utredning av mulig demens i årene som kommer. Ingen enkeltstående undersøkelse eller test kan imidlertid avgjøre om en spesifikk demenssykdom foreligger. Det er derfor viktig å ta i bruk metoder med høy kost-nytte-verdi i demensutredning. Et dataprogram kan, gjennom å gi volummål for ulike hjernestrukturer, være et slikt nyttig diagnoseverktøy.

Begrenset nytte

Forskerne undersøkte pasienter med diagnosene mild grad av kognitiv svikt/subjektiv opplevelse av kognitiv svik, Alzheimers demens og andre demenstilstander.

-          Vi fant at automatiserte analyser av hjernestruktur, basert på MR-undersøkelse, best skilte pasienter med Alzheimers demens fra dem med hukommelsesproblemer/svikt som ikke hadde demens. Metoden skilte imidlertid dårlig mellom pasienter med Alzheimers demens og andre former for demens, sier forskerne.

De konkluderte videre med at MR og automatisert programvare ikke kan brukes alene for å utrede demenssykdom.  Derimot kan metoden være en god støtte til resultater av andre kliniske undersøkelser.    

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media