LIS og LUS

Kashif Waqar Faiz Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Bjørn Mørkedal
Om forfatteren

Frå blant anna politiet har ein ein gradsstruktur der overbetjenter er overordna førstebetjenter (1), og det samme kunne kanskje ha passa for overleger og "førsteleger".

For leger i spesialisering, som ofte blir kalla assistentleger, vil kanskje "førstelege" føles som ei statusheving. Vidare har stammeordet har to stavelser, slik Faiz etterlyser.

Det kan likevel gå tapt noko informasjon i ein slik tittel; "førstelege" kan framstå som ein ferdig spesialisert lege framfor ein i spesialisering. I tillegg er oftast lege i spesialisering ei midlertidig stilling, medan for eksempel førsteamanuensis i akademia er ei fast stilling. På ei anna side er det kanskje ei ønskeleg utvikling å få desse midlertidige stillingane til å verte faste.

1. Politigrader i Norge. Wikipedia. http://no.wikipedia.org/wiki/Politigrader_i_Norge (22.8.2012)