Fra stud.med. til legestudent

Petter Gjersvik Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Jan C. Frich
Om forfatteren

I Tidsskriftet 15/2012 presenterer Petter Gjersvik status presens når det gjelder betegnelsene medisinstudenter bruker når de presenterer seg overfor pasienter. Gjersvik konkluderer med at betegnelsen medisinstudent er i tråd med gjeldende rettskrivning, men at legestudent er den betegnelsen som egner seg best på sykehus og legekontorer der studentene har klinisk praksis. Jeg er enig i Gjersviks konklusjon. Jeg kan opplyse om at "navneskiltsaken" faktisk er behandlet av Det medisinske fakultet i Oslo. Studieutvalget vedtok i 1993, etter en henvendelse fra Medisinsk studentutvalg, at det er "legestudent" som skal brukes på navneskiltene (1).

Litteratur
1. Frich JC. Stut med horn. Æsculap 1993; nr. 2: 3.