KLoK

Dette skriver Jan C. Frich et al. i kronikken «Kunnskap, ledelse og kvalitet i studiet» i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 15/2012.

Artikkelen omhandler faget Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring (KLoK) som fra 2011 ble innført som et fag i medisinutdanningen ved Universitetet i Oslo. Frich diskuterer i artikkelen hvordan faget ble innført, hva som var grunnlaget og hvordan det har gått fra den spede begynnelsen i 2006. Tidsskriftets podkast har tatt en prat med Frich.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media