Innstramminger til besvær

Dette hevder Sissel Berg Haveraaen og Trond Diseth i artikkelen «Stønad ved barns sykdom - mer besvær enn støtte?» i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 14/2012. Mange av punktene i kapittel 9 tolkes ofte etter skjønn, og dette kan oppleves som veldig usikkert for foreldre og barneleger. Foreldrene er da nødt til å «tære» av egne rettigheter som kan være til skade en gang i fremtiden. Inntektsgrunnlag kan svikte siden det kun er mulig å gå sykemeldt i 52 uker. Deretter må man over på arbeidsavklaringspenger med 66 % av inntektsgrunnlaget.

De psykiske belastningene blir doble siden de har barn med alvorlige sykdommer som trenger pleie, og usikkerheten til når (og om) det blir innvilget pleiepenger.

- Dette er en særdeles sårbar pasientgruppe. Det er derfor bekymringsfullt at det har vært nødvendig med en slike begrensninger, skriver forfatterne.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.