Innstramminger til besvær

Dette hevder Sissel Berg Haveraaen og Trond Diseth i artikkelen «Stønad ved barns sykdom - mer besvær enn støtte?» i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 14/2012. Mange av punktene i kapittel 9 tolkes ofte etter skjønn, og dette kan oppleves som veldig usikkert for foreldre og barneleger. Foreldrene er da nødt til å «tære» av egne rettigheter som kan være til skade en gang i fremtiden. Inntektsgrunnlag kan svikte siden det kun er mulig å gå sykemeldt i 52 uker. Deretter må man over på arbeidsavklaringspenger med 66 % av inntektsgrunnlaget.

De psykiske belastningene blir doble siden de har barn med alvorlige sykdommer som trenger pleie, og usikkerheten til når (og om) det blir innvilget pleiepenger.

- Dette er en særdeles sårbar pasientgruppe. Det er derfor bekymringsfullt at det har vært nødvendig med en slike begrensninger, skriver forfatterne.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media