Epilepsi ved hjernesvulst

Det kommer frem i studien Epilepsi ved gliom, publisert i Tidsskriftet nr. 15/12. Kathrine Lian, Anette Storstein og Bernt Engelsen diskuterer i en oversiktsartikkel både årsaker til epileptiske anfall, medikamentutvalg og behovet for oppfølging av pasientgruppen.

Hyppig symptom

Epilepsi er ofte eneste symptom på lavgradig hjernesvulst, såkalt gliom, og kan opptre lenge før radiologiske forandringer kan påvises.  Antall anfall og alvorlighetsgrad varierer. Noen har kun ett anfall i løpet av sykdomsforløpet, mens andre kan ha anfall flere ganger daglig. Alle voksne pasienter med nyoppstått epilepsi bør utredes med tanke på mulig svulst.

- Det er sannsynligvis flere faktorer som spiller inn når gliom gir epileptiske anfall. Både hvor svulsten er plassert, hvor raskt den vokser og det omkringliggende vevet har betydning. Hyppige anfall vil uansett forringe pasientens livskvalitet, og krever behandling, sier forskerne.  

Krevende behandling

Effekten av antiepileptisk behandling på anfallsfrekvens varierer. Interaksjoner mellom antiepileptika og kjemoterapi eller annen behandling kan forekomme. Antiepileptika kan gi bivirkninger som nedsatt stemningsleie, våkenhet og dårligere kognitiv funksjon. Dette må man ta hensyn til i valg av behandling.

- Reduksjon av epileptiske anfall eller full frihet fra disse bør likevel være målet for behandlingen for denne pasientgruppen. Behandlingen må imidlertid overvåkes, særlig ved samtidig bruk av kjemoterapi, sier forskerne.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media