C. Grandalen svarer:

Christina Grandalen Om forfatteren

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Andreas Wahl Blomkvist
Om forfatteren

Jeg takker for svaret jeg fikk fra C. Grandalen i Tidskriftet nr. 15/2012 (1). At det er mulig å skjule uønskede effekter ved hjelp av statestikk er en sannhet med modifikasjoner. Det er sant at 35 syke er 35 for mange, men skal vi tenke slik om alle legemidler vi gir ut? Som jeg skrev (1), så vaksinerte omtrent 45% av befolkningen seg. Dette gir en sannsynlighet for alvorlig bivirkning av vaksinen på 0,7 x 10^-5, hvilket er et svært lavt tall. I tillegg vet vi ikke med sikkerhet at disse bivirkningene er fra vaksinen (kanskje fra en genetisk disposisjon (2)). For å smøre på litt mer, så rammet sykdommen mye yngre personer enn vanlig influensa (3) og WHO erklærte svineinfluensa som en Pandemi i juni 2009. Dette er første gang siden Hongkongsyken i 1968. Vaksinen Pandemrix var mer eller mindre identisk med vaksiner som har blitt gjort i 20 år uten alvorlig bivirkninger. Det var flere indikasjoner på å vaksinere. Det er veldig enkelt å være etterpåklok. Du mente håndteringen likevel var "umoralsk og forkastelig" (1), hvilket jeg ikke forstår eller ser ditt grunnlag for å mene.

1. C.Grandalen svarer. Tidsskr Nor Legeforen nr. 15/2012.
2. National institute for Health and Welfare. Association between Pandemrix and narcolepsy confirmed among Finnish children and adolescents. www.thl.fi/en_US/web/en/pressrelease?id=26352
3.Sykdom forårsaket av nytt A(H1N1)-influensavirus. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1736-9.
4. http://www.farmatid.no/id/3225.0