Hjertets elektriske koblinger

I oversiktsartikkelen Fra global til lokal – ny forståelse av den elektromekaniske koblingen i hjertet publisert i Tidsskriftet nr. 12/13 –2012, beskriver Mathis Korseberg Stokke, Frederic Rivelsrud, Ivar Sjaastad, Ole M. Sejersted og Fredrik Swift hvordan koblingen er avhengig av samspillet mellom proteiner i hjertecellene.

Betydningen av proteiner

Kobling mellom depolarisering og frigjøring av kalsium under hjertets sammentrekning er grunnleggende for hjertets fysiologi og patofysiologi. Vesentlige aspekter ved hjertets arbeid må forstås gjennom samspillet mellom proteiner i avgrensede deler av cellen.

Innsikt i rollen til proteinene ankyrin-B og IP3R i cellene øker forståelsen av sykdommer med svekket kontraktilitet og forhøyet risiko for hjerterytmeforstyrrelser.

- Ankyrin-B er et såkalt forankringsprotein. Det sørger for at flere proteiner som er involvert i kalsiumhåndtering i hjertemuskelcellen, holdes på plass i bestemte mikrodomener. Et eventuelt tap av dette lokale samspillet kan i verste fall ha fatale konsekvenser, sier forskerne.

Mer forskning

Normal elektromekanisk kobling i hjertet hviler på kontroll av ionehomøostase i intracellulære mikrodomener.

- Ved hjertesvikt finner man økt aktivitet, bl.a. i det sympatiske nervesystemet. Dette medfører økt produksjon av signalstoffet IP3, som aktiverer IP3R.  Om dette er en beskyttende mekanisme, eller om det bidrar til svekket kontraktilitet ved å redusere kalsiumlageret og øke risikoen for hjerterytmeforstyrrelser, vet man ikke sikkert. Dette bør derfor studeres videre for å forstå hvordan hjertet fungerer normalt, og under sykdom, sier forskerne.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media