Bootstrapping – kjær metode uten norsk navn

Trine B. Haugen Om forfatteren

Kommentarer

(4)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Pål Møller
Om forfatteren

Hvorvidt metoden er 'kjær' er uklart - mange har hørt navnet, de færreste har satt seg inn i hva det statistiske begrepet innebærer, bare få bruker metodene.

Det norske samsvarende begrepet er 'å løfte seg selv etter håret'. Det er ikke en anerkjent olympisk sportsgren - det fungerer like dårlig som bootstrapping. Problemet med å oversette bootstrapping til norsk, er at det da blir klart at navnet ikke passer på metodene som navnet beskriver. Det finnes derfor ikke noen god norsk oversettelse uten at det samtidig blir klart at navnet er misvisende.

Som nevnt i Tidsskriftet, kan innholdet i de brukte metoder være å kutte opp materialet for å lete etter undergrupper. Gjennomsnittet kan være biologisk meningsløst: Dersom en gjør det med f.eks. høyde på voksne mennesker i Norge, vil en se at gjennomsnittshøyden er én ting, men at det er to hovedgrupper med ulik høyde. Ved nærmere ettersyn vil en kunne se at det reflekterer at menn og kvinner har ulik høyde. Gjennomsnittlig er Nordmenn om lag halvparten både mannlige og kvinnelige, men slike gjennomsnittsmennesker sees sjelden på gaten. Vanligvis er det natt eller dag, ikke skumringstime. Bootstrapping er uløselig knyttet til at gjennomsnittsbegrepet ikke er så enkelt som mange tror. Det er behov for å vudere om et utvalg har undergrupper. Metodene har ingen ting med bootstrapping å gjøre - begrepsbruken er en metafor for at det er mulig å gjøre det som synes filosofisk umulig: å evaluere studiens utgangspunkt gjennom resultatene.

Med vennlig hilsen

Pål Møller

Otto Inge Molvær
Om forfatteren

Hei!
Statistikk er ikkje mi sterke side, men språkinteressert som eg er, las eg artikkelen din i Tidsskriftet.
Dersom ein skulle samanfatte "gjentatte tilfeldige utvalg" i eitt ord, kunne ein kanskje seie "utvalgsrepetering" eller "utvalgsrepetisjon". Men ein misser då poenget med at det skal vere tilfeldig. For å få med det, blir uttrykket på to ord: "Tilfeldig utvalgsrepetisjon".
Vh
Otto Inge Molvær

Leif Bjarte Rolfsjord
Om forfatteren

Hei.

Viser til din interessante språkspalteartikkel i TNLF nr. 12/13. Det finnes ikke noe godt norsk ord for bootstrapping. Det man gjør, er altså å trekke i en liten bit av noe, og så får man tak i det hele. Man trekker for eksempel i støvelstroppen, så kommer hele støvelen opp. Støvelstropptrekking gir meg det samme bildet som bootstrapping gjør etter din forklaring med vedlagte illustrerende bilde.

Vennlig hilsen
Leif Bjarte Rolfsjord

Arnoud van den Eerenbeemt
Om forfatteren

Et beskjedent forslag fra en (ikke-norskspråklig...) medisinsk terminolog i Nederland: 'krettsloppstikkprøve', selv om det strengt tatt ikke dreier seg om en riktig krettslop, men om gjenbruk. Det sammensatte ordet 'gjenbruksstikkprøve' kunnen vaere en annen mulighet.
Hilsen,

Arnoud van den Eerenbeemt