«Den som betaler spillemannen …»

Artikkel

Kommersielle aktørers investering i biomedisinsk forskning er fordoblet i løpet av de siste 30 årene og utgjør nå mer enn 60 % av finansieringen. Forfatterne av kronikken etterlyser fokus på problemet og viser til at det har vært få tilløp til åpen debatt rundt dette.

- Så lenge kommersielle aktører bidrar økonomisk i forsknings- og evalueringsprosessene, vil de også prege den kunnskapen som etableres. Vi må derfor etablere presise, pålitelige og permanente rutiner for rapportering av industrirelaterte interessekonflikter, skriver Slørdal, Eggen og Rygnestad.

-Vi må også etablere et regelverk for håndtering av slike interessekonflikter. Det er i alles interesse at legemiddeleffekter kartlegges objektivt og korrekt. Interessekonflikter kan fordreie dette, og det må vi ta inn over oss og gjøre noe med, sier forfatterne.

Anbefalte artikler