Økt risiko for brystkreft ved hormonbehandling

Dette kommer frem i artikkelen Risiko for brystkreft ved hormonbehandling i klimakteriet i Tidsskriftet nr. 11/12. Sarah Sæther, Kjersti Bakken og Eiliv Lund har i en nøstet pasient-kontroll-studie oppdatert risikomålene for kvinner i overgangsalderen.  

Behov for informasjon

Gjeldende retningslinjer sier at behandling med hormoner er aktuelt når kvinnens plager er uttalte og fører til redusert livskvalitet.

 - Det er viktig at både leger og kvinner er godt informert om risiko ved behandling med systemiske østrogenholdige hormonpreparater. Nåværende brukere har høyere risiko for brystkreft enn aldri-brukere, men tidligere bruk av østrogenpreparater gir ikke signifikant økt risiko, sier forskerne.

Eldre brukere – høyere risiko

Risikoestimatene er tydelig større ved bruk utover fem år, og særlig for bruk av kombinasjonspreparater med østrogen og progestagen.

 - Gjennomsnittlig brukslengde hos «våre» kvinner var nær ti år. Det er bekymringsfullt at eldre kvinner bruker hormonbehandling og at de forblir brukere, når vi vet at alder er en viktig risikofaktor og at risikoen for brystkreft øker for hvert år med hormonbehandling, sier forskerne.

 Studien viser også at risikoen i befolkningen som helhet har sunket i tråd med nedgangen i nye brukere.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media