Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Beste oversiktsartikkel i Tidsskriftet 2011

  Beste oversiktsartikkel i Tidsskriftet 2011

  Tidsskriftets årlige møte for faglige medarbeidere ble avholdt på Hotell Park Inn på Gardemoen 19. og 20. april 2012. Som på tidligere møter ble tre oversiktsartikler, publisert i Tidsskriftet det foregående år, hedret med pris.

  Juryen, som besto av Are Brean, Cecilie Risøe og Guri Rørtveit, la særlig vekt på relevans, faglig tyngde, presentasjon, illustrasjoner og språk.

  Førsteprisen på 30 000 kroner gikk til Olav Magnus S. Fredheim (f. 1979) ved St. Olavs hospital og hans to medforfattere, Petter C. Borchgrevink (f. 1952) og Gunnvald Kvarstein (f. 1959), for artikkelen Behandling av postoperativ smerte i sykehus, som ble publisert i Tidsskriftet nr. 18/2011.

  Juryen hadde følgende å si om vinnerartikkelen: – Artikkelen tar mål av seg til å gi en oversikt over indikasjoner, effekter og bivirkninger ved de sentrale medikamenter og metoder for postoperativ smertebehandling. Dette har forfatterne lykkes usedvanlig godt med. Artikkelen er svært relevant, også for leger som ikke er direkte involvert i sykehusbasert smertelindring. Forfatternes bakgrunn og det solide litteraturutvalget gir artikkelen faglig tyngde. Stoffet er systematisk, pedagogisk og lettfattelig presentert. Språket flyter lett og gir lyst til å lese mer enn man egentlig var interessert i på forhånd. Artikkelen har få, men illustrative tabeller som er så pedagogisk effektive at man får lyst til å klippe dem ut og henge dem på kontoret.

  Annenprisen på 10 000 kroner gikk til Dag Hofsø (f. 1974) ved Sykehuset i Vestfold og hans åtte medforfattere, Erlend T. Aasheim (f. 1974), Torgeir T. Søvik (f. 1973), Gunn Signe Jakobsen (f. 1976), Line Kristin Johnson (f. 1964), Rune Sandbu (f. 1958), Alf Tore Aas (f. 1963), Jon Kristinsson (f. 1959), Jøran Hjelmesæth (f. 1957), for artikkelen Oppfølging etter fedmekirurgi, som ble publisert i Tidsskriftet nr. 19/2011.

  Juryen uttalte følgende: – Artikkelen presenterer de vanligste formene for fedmeoperasjon, og gjør rede for indikasjoner, kontraindikasjoner og mulige komplikasjoner. Hovedvekten ligger imidlertid, slik tittelen antyder, på den postoperative oppfølgingen av pasientene både på kort og på lang sikt. Artikkelen springer ut av noen av de mest sentrale fagmiljøene for fedmebehandling. Artikkelen oppfattes som autoritativ og praktisk nyttig for de mange leger som kommer borti denne pasientgruppen. Forfatterne skal også ha ros for en didaktisk fremstilling av stoffet, for en rikt og godt illustrert artikkel, og for tilrettelegging for et norsk legepublikum.

  Tredjeprisen på 10 000 kroner gikk til Kristian Heldal (f. 1966) og hans fem medforfattere, Anders Hartmann (f. 1948), Torbjørn Leivestad (f. 1940), Bjørn Lien (f. 1945), Aksel Espen Foss (f. 1955), Karsten Midtvedt (f. 1957), for artikkelen Nyretransplantasjon er et alternativ også for pasienter over 70 år, som ble publisert i Tidsskriftet nr. 20/2011.

  Juryens begrunnelse var følgende: – Artikkelen sammenfatter eksisterende kunnskap om overlevelse etter nyretransplantasjon hos pasienter over 70 år. Artikkelen baserer seg på et omfattende og systematisk litteratursøk, i tillegg til resultater fra forfatternes egen forskning. Forfatterne gjør grundig rede for kunnskapen på området, og diskuterer fyllestgjørende de ulike behandlingsalternativene ved nyresvikt hos pasienter over 70 år. Dette er et fortjenstfullt og viktig arbeid som bærer preg av stor grundighet. Artikkelen er svært aktuell for mange av Tidsskriftets lesere.

  I forbindelse med prisutdelingen holdt hver førsteforfatter et kort foredrag om vinnerartikkelen sin.

  Helge Ulrichsen hedret av kongen

  Helge Ulrichsen hedret av kongen

  Overlege Helge Ulrichsen (f. 1943) ved Medisinsk avdeling,

  Universitetssykehuset Nord-Norge i Harstad er tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv.

  Medaljen mottok han under en høytidelig seremoni i april 2012 i kantinen på rådhuset i Harstad.

  Ulrichsen tok medisinsk embetseksamen i Marburg an der Lahn, Tyskland i 1970 og ble godkjent spesialist i indremedisin i 1982 og i nyresykdommer i 1983.

  Han ble avdelingsoverlege for Medisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge i 1997, og fungerte som det frem til januar i 2007.

  Helge Ulrichsen ble nærmest fastlege for nyrepasientene og diabetikerne som hører til Harstad sykehus, et lokalsykehus som kjennetegnes av et solid overlegekorps og er blant sykehusene som går først i turnusvalget.

  Kolleger beskriver ham som en god sjef, én kan fortelle at det er den beste sjefen han har hatt. De forteller at han aldri har en dårlig dag. Han lar i alle fall ikke kollegene merke det.

  Under medaljeseremonien uttrykte Ulrichsen stor grad av ydmykhet i sin takketale, og vektla raust betydningen av gode kolleger og teamarbeid som en viktig medvirkende årsak for tildelingen.

  – Mange unge leger har hatt deg som forbilde. Det er leger som deg som gjør det interessant å komme til sykehuset i Harstad. Og det er leger som deg som bidrar til at leger reiser fra Harstad som høyt kvalifiserte leger, sa ordfører Marianne Bremnes om Helge Ulrichsen, før hun overrakte ham utmerkelsen.

  Anne Lindboe utnevnt som nytt barneombud

  Anne Lindboe utnevnt som nytt barneombud

  Anne Lindboe (f. 1971), overlege ved Oslo universitetssykehus, er i statsråd utnevnt som barneombud for en periode på seks år.

  Lindboe tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 2000 og ble godkjent spesialist i barnesykdommer i 2011. Hun har også MBA i økonomisk styring og ledelse fra Norges Handelshøyskole (2007 – 09).

  Hun har vært overlege ved Barneavdelingen ved Oslo universitetssykehus siden 2008, og har også vært forsker på Folkehelseinstituttet siden 2010. I tillegg er hun tilknyttet Statens Barnehus Oslo og er også medisinsk sakkyndig.

  Statsråden fikk hjelp av et panel bestående av åtte barn for å finne frem til den beste kandidaten. Barnepanelet var med i arbeidet med å sette krav til det nye ombudet. I tillegg var barna med på å intervjue kandidater til stillingen.

  – Det har vært flott å ha med barna i rekrutteringsprossen, de har kommet med nyttige og gode innspill som har hjulpet meg til å finne den rette kandidaten, sa Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen, da det nye ombudet ble presentert. – Vi får nå et ombud med et sterkt engasjement, og som er dyktig i dialog med barn. Dette var barnepanelet veldig opptatt av. De ønsket seg et ombud som snakker med barn og ikke bare til barn, sier Thorkildsen.

  Barneombudet er uavhengig, selvstendig og partipolitisk nøytralt. Dette er bestemt i lov om barneombud. Barneombudets hovedoppgave er å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og følge med i utviklingen av barns oppvekstkår.

  – Jeg er utrolig stolt og rørt over å få muligheten til å fylle denne rollen, sier Lindboe ifølge NRK. Hun mener Norge er et av de beste landene å vokse opp i, men at barns rettigheter allikevel ikke ses på som like viktige som voksnes.

  – Derfor skal jeg løfte dere frem og holde dere oppe, sier det nye barneombudet.

  Stillingen Lindboe nå tiltrer er en åremålsstilling på seks år. Barneombudet kan ikke sitte i mer enn én periode, opplyste departementet da de lyste ut stillingen.

  Blant de 76 søkerne til stillingen som barneombud, var det overlege Anne Lindboe som fikk jobben som nytt barneombud. Hun var barnas egen favoritt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media