Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon ved Torill Skjærholt, tlf. 23 10 91 97 eller register@legeforeningen.no

Tormod Alver 27.7. 1949 – 4.1. 2012

Ian Richard Armond 1.1. 1945 – 23.1. 2012

Arve Bang-Kittilsen 4.4. 1944 – 18.2. 2012

Anders Borge 2.6. 1925 – 26.4. 2011

Per Bratlie-Jensen 12.6. 1924 – 22.1. 2012

Nils Fredrik Bækken 16.10. 1929 – 4.7. 2011

Kjell Magne Elgjo 9.4. 1931 – 9.12. 2011

Paul Fredrik Forstrønen 13.3. 1936 – 21.1. 2012

Ola Gabrielsen 9.1. 1937 – 18.2. 2012

Roar Ivan Høe Hanoa 13.12. 1942 – 14.2. 2012

Jostein Hjellbrekke 14.10. 1932 – 14.1. 2012

Kjell Hultmann 24.2. 1946 – 14.2. 2012

Christian Huseby 20.6. 1971 – 23.2. 2012

Edgar Håkon Jensen 28.4. 1945 – 28.2. 2012

Eva Mariana Kahma 27.12. 1933 – 8.1. 2012

Andreas Mo 15.2. 1975 – 29.1. 2012

Fredrik Killén Müller 26.5. 1936 – 4.2. 2012

Kristian Rein 25.7. 1922 – 6.3. 2012

Julie Solem Skjæraasen 23.5. 1928 – 21.1. 2012

Knut Rolf Slinning 24.3. 1942 – 27.1. 2012

Arne Sund 14.8. 1925 – 5.12. 2011

Ole Andreas Sydnes 28.11. 1914 – 19.1. 2012

Odd Oddsønn Sættem 5.12. 1949 – 2.8. 2011

Bjørn Tansem 19.3. 1930 – 16.1. 2012

Anbefalte artikler