Leger ønsker mer kunnskap om organdonasjon

Dette er konklusjonene i en originalartikkel i Tidsskriftet nr. 10/2012 skrevet av Hilde Eide et al. De har gjennomført en spørreundersøkelse blant norske leger ved intensivavdelinger ved norske donorsykehus og alle nevrokirurger i Norge. Av 815 utsendte spørreskjemaer ble 435 returnert.

Spørreteknikk

Undersøkelser viser at spørreteknikk har innflytelse på hvordan de pårørende svarer, men likevel forteller 42,3 % av legene i undersøkelsen at de inntar et nøytralt ståsted når de spør de pårørende. 68,7 % av legene rapporterte at de ikke gjentok spørsmålet om organdonasjon hvis de fikk nei første gangen.

- Hvordan problemstillingen kommuniseres har nesten alt å si for om de pårørende sier ja til organdonasjon, og dette må inn i medisinutdanningen langt mer enn hva den er nå, mener Hilde Eide, artikkelens førsteforfatter.

- En positiv innstilling til donasjon til den som spør fører til et ja-svar i langt større grad enn en nøytral holdning.

Ønske om opplæring

Formidle dårlige nyheter, møte pårørende i krise og innhente samtykke var noe legene selv mente de kunne bli bedre på, og ser behov om opplæring i. Det er et uttrykt mål i norske helsepolitikk om at spørsmål om donasjon skal gi flere positive svar, men da trengs det endringer i rutiner og mer kommunikasjonsfaglig kunnskap.

- Å formidle prodonasjonsholdning på en empatisk måte kan læres, sier Hilde Eide til Tidsskriftet.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.