Leger ønsker mer kunnskap om organdonasjon

Dette er konklusjonene i en originalartikkel i Tidsskriftet nr. 10/2012 skrevet av Hilde Eide et al. De har gjennomført en spørreundersøkelse blant norske leger ved intensivavdelinger ved norske donorsykehus og alle nevrokirurger i Norge. Av 815 utsendte spørreskjemaer ble 435 returnert.

Spørreteknikk

Undersøkelser viser at spørreteknikk har innflytelse på hvordan de pårørende svarer, men likevel forteller 42,3 % av legene i undersøkelsen at de inntar et nøytralt ståsted når de spør de pårørende. 68,7 % av legene rapporterte at de ikke gjentok spørsmålet om organdonasjon hvis de fikk nei første gangen.

- Hvordan problemstillingen kommuniseres har nesten alt å si for om de pårørende sier ja til organdonasjon, og dette må inn i medisinutdanningen langt mer enn hva den er nå, mener Hilde Eide, artikkelens førsteforfatter.

- En positiv innstilling til donasjon til den som spør fører til et ja-svar i langt større grad enn en nøytral holdning.

Ønske om opplæring

Formidle dårlige nyheter, møte pårørende i krise og innhente samtykke var noe legene selv mente de kunne bli bedre på, og ser behov om opplæring i. Det er et uttrykt mål i norske helsepolitikk om at spørsmål om donasjon skal gi flere positive svar, men da trengs det endringer i rutiner og mer kommunikasjonsfaglig kunnskap.

- Å formidle prodonasjonsholdning på en empatisk måte kan læres, sier Hilde Eide til Tidsskriftet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media