Interessekonflikter – en kunnskapsbasert tilnærming

Lars Slørdal, Anne Elise Eggen, Tarjei Rygnestad Om forfatterne

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Sandy Lunøe
Om forfatteren

Utmerket artikkel som sikkert også har relevans for ikke-norsktalende. Er det mulig å få en "offisiell" oversettelse på engelsk?

Det refereres tll denne artikkelen:

http://tidsskriftet.no/article/2274559/en_GB/
"Articles in this journal can now be published simultaneously in Norwegian and English. This gives authors an opportunity to reach out to readers all over the world".

Berit Mørland
Om forfatteren

Takk for interessant artikkel. Jeg har bare en opplysning når det gjelder håndtering av habilitet i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Rådet er satt sammen av ledere i helseforvaltning, de regionale helseforetak, kommunehelsetjenesten, universiteter og høyskoler, og interesseorganisasjoner. Det ble fra Rådets oppstart erkjent at en generell erklæring om interessekonflikt var vanskelig å gjennomføre i praksis, med så mange "interesser" tilstede. Det er derfor innført som en egen sak på sakslisten til hvert møte, at eventuelle habilitetskonflikter som er relevante for dagens saker gjøres kjent i plenum, og håndteres deretter.