Krem beskytter mot brennmanetskader

Det viser artikkelen Forebyggende behandling mot brennmanetskader – en randomisert studie, publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 12/13 – 2012. Kim Alexander Tønseth, Torgrim Salvesen Andresen, Are Hugo Pripp og Hans Erik Karlsen har undersøkt den forebyggende effekten av kommersielt tilgjengelig brennmanetbeskyttende solkrem.

Rødbrennmanet

Direkte hudkontakt med brennmaneter kan gi irritasjon og utslett i huden. I verste fall kan det bli alvorlige reaksjoner, og ca. 200 dødsfall skjer på verdensbasis årlig.  Det er nesleceller på manetenes tentakler som ved berøring aktiveres. Disse skyter ut et rør med giftstoffer som trenger inn huden. 

 - I norske farvann er det rødbrennmaneten og blåbrennmaneten som er mest utbredt. Rødbrennmaneten har flere typer nesleceller enn blåbrennmaneten og samtidig alle de typene nesleceller som man finner hos blåbrennmaneten. Dermed vil beskyttelse mot rødbrennmanet også være effektivt mot blåbrennmanet, sier forskerne.

Redusert fare for skade

I dennes studien testet man effekten av brennmanetbeskyttende krem mot tentaklene til rødbrennmaneter hentet fra Oslofjorden. Dette resultatet ble sammenliknet med funn som oppsto etter eksponering for brennmanettentakler hvor huden fikk vanlig solkrem eller ingen beskyttelse.

- 13 av 25 som hadde fått brennmanetbeskyttende krem registrerte ikke noe ubehag etter fireminutters tentakkeleksponering. Kun to av tilsvarende antall som enten hadde fått forbehandling med vanlig solkrem eller ingen forbehandling, registrerte ikke smerter, sier forskerne.  

I studien fant man heller ingen signifikante forskjeller mellom dem som fikk vanlig solkrem og dem som ikke hadde fått noen forbehandling.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media