Fastlegeordningen

Bent Høie Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Hanne Lien
Om forfatteren

Takk for innspill fra Bernt Høie. Debatten blant fastleger har i disse dager nådd et nytt nivå. Aldri før har så mange vært i alvorlig i tvil i forhold til fremtiden for vårt yrke, og aldri har så mange vurdert alternativer til å fortsette som fastleger. På bakgrunn av Fastlegeordnngens suksess i befolkningen, bør denne holdningsendringen hos fastlegene, representere et jordskjelv hos de fleste politikere. Vi har invitert til dialog helt siden forskriftsforslaget ble kjent, vi har presentert visjoner om en fastlegeordning i utvikling og med forbedringspotensialer i fremtiden, b,.l.a. gjennom et stort IKT- løft, men har kun blitt møtt med maktarroganse og uvitenhet.

Jeg setter pris på at Høie ser en del helt sentrale sider av fastlegenes motstand mot forskriftsforslaget. Dersom hans politikerkolleger i regjering ikke ser det samme, vil primærhelsetjenesten se annerledes ut i 2013.