Kommentar

ikke brukervennlig forside

Ann Færden
Oslo universitetssykehus
Interessekonflikt:  Nei

Jeg synes ikke forsiden eller andre sider er brukervennlige for meg. Heller ikke vinduet klarer å komme frem til den info jeg trenger raskt. Jeg skulle ha ett telefonnummer på utvalgsleder i underutvalget for alderspsykaitri. Det fant jeg ikke uten å gå mange krokveier.
Heller ikke min egenforening finner jeg ved å gå gjennom fanene deres.

Published: 18.06.2012
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media