Hvorfor sjekke hvilepulsen?

Dette fremgår av artikkelen Hva sier hvilepulsen om helse og sykdom? i Tidsskriftet nr. 11/12. Marius Dalby og Knut Gjesdal har gjennomført en litteraturstudie ut fra tesen om at hvilepulsen er en selvstendig risikofaktor ved hjerte- og karsykdommer.

Hvilepuls - uavhengig risikofaktor

Forebygging av hjerte- og karsykdommer er blant legenes viktigste oppgaver. Helsedirektoratets retningslinjer vektlegger de tradisjonelle risikofaktorene blodtrykk, kolesterolnivå, røyking og fysisk inaktivitet. Nyere data tyder imidlertid på at hvilepulsen er en uavhengig faktor. 

- Det er overbevisende vitenskapelig belegg for at høy hvilepuls forteller om risiko hos både syke og friske. Hos friske er høy hvilepuls assosiert med økt risiko for hjerte- og karsykdommer, og ved en rekke kardiovaskulære sykdommer vil høy hvilepuls forverre sykdommen, sier forskerne. 

Effekten av trening

Fysisk aktivitet og trening er gunstig for å forebygge hjerte- og karsykdommer og i mange tilfeller også viktig som ledd i sykdomsbehandling. Særlig høyintensitetstrening kan senke hvilepulsen, og det er dermed kanskje begrunnet å oppfordre til utholdenhetstrening hos pasienter med høy hvilepuls.

- Vi vet imidlertid ikke hvorfor relasjonen mellom hvilepuls og helse er svakere hos kvinner enn hos menn. Vi vet heller ikke hvor mye av de gunstige effektene av trening som medieres gjennom redusert hvilepulsfrekvens. Derfor trengs det mer kunnskap på dette feltet, sier forskerne. 

Temaet drøftes også på lederplass i samme utgave av Tidsskriftet, der man påpeker at disse målingene er enkle å gjøre.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media