«Den som betaler spillemannen …»

Kommersielle aktørers investering i biomedisinsk forskning er fordoblet i løpet av de siste 30 årene og utgjør nå mer enn 60 % av finansieringen. Forfatterne av kronikken etterlyser fokus på problemet og viser til at det har vært få tilløp til åpen debatt rundt dette.

- Så lenge kommersielle aktører bidrar økonomisk i forsknings- og evalueringsprosessene, vil de også prege den kunnskapen som etableres. Vi må derfor etablere presise, pålitelige og permanente rutiner for rapportering av industrirelaterte interessekonflikter, skriver Slørdal, Eggen og Rygnestad.

-Vi må også etablere et regelverk for håndtering av slike interessekonflikter. Det er i alles interesse at legemiddeleffekter kartlegges objektivt og korrekt. Interessekonflikter kan fordreie dette, og det må vi ta inn over oss og gjøre noe med, sier forfatterne.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media