Slik blir Tidsskriftets nettbrettversjon

Emner:
  • design
  • iPad
  • merkevare
  • programmer

Målet er å lansere Tidsskrifts nettbrettversjonen i løpet av høsten 2012. Foto iStockphoto

I fjor analyserte jeg status for iPad-versjoner av aviser, blader og tidsskrifter i forbindelse med en prosjektoppgave på masterstudiet i flermedial ledelse ved BI. Det var nærmest hallelujastemning i mediebransjen da iPad, som første nettbrett, kom på markedet. Det ga bransjen håp om en renessanse for både kvalitetsinnhold og inntekter fra lesere og annonsører.Jeg fant at mange iPad-applikasjoner benytter metaforer fra papirmedier og i liten grad tar hensyn til at iPad-en er digital. De teknologiske mulighetene i iPad utnyttes i liten grad. Til tross for at mediet er nytt, og naturlig nok trenger tid for å finne formen, har jeg gått hardt ut mot dette

.Dette bunner hovedsakelig i at ikke engang funksjonalitet fra web var ivaretatt i mange av de applikasjonene jeg så på. Jeg mener at for dårlige applikasjoner kan være noe av forklaringen på hvorfor mange fortsatt velger å lese via nettleseren på lesebrettet i stedet for i en applikasjon. Dette gjør de selv om designen ikke er tilpasset lesing i nettleser på brettet ved såkalt

.

Tidsskriftet på brett

Når vi nå utvikler nettbrettversjon for Tidsskrift for Den norske legeforening, opplever jeg fallhøyden som stor. Ikke har jeg bare vært kritisk overfor andre, i løpet av det siste året har det også begynt å etablere seg noen konvensjoner for hvordan man utvikler gode applikasjoner. Utviklingen er kostbar, og vi vil ikke ende opp med en versjon som gjør at brettbrukere heller velger nettversjonen eller trenger å ta et e-læringskurs for å forstå hvordan den skal brukes. Den skal være et reelt og bedre alternativ til papir enn nettet er, for de som ikke lenger ønsker papirutgaven.Så hvordan bygger vi nettbrettversjonen?

1. Funksjoner vi er vant til fra digitale medier

Et eksempel på dette er muligheten for å dele innholdet med andre. Et annet eksempel er skreddersøm. I nettbrettutgaven får du mulighet til å lese artikler innenfor eget interesseområde.

2. Funksjoner som er nyttige for brukerne, og som ikke er mulig å få til i dagens nettutgave

Du får muligheten til å bokmerke artikler og å bygge opp ditt eget bibliotek over artikler fra Tidsskriftet.Det blir mulig å understreke/markere tekst i artikler som du er interessert i.

3. Grafisk design tilpasset mediet

En mulighet mange har valgt, er å videreføre designen fra papirutgaven eller å tilby kun pdf-filene med akkurat samme design som for papir. Vi velger å lage en design som er tilpasset brettet. Du skal kunne bla for å komme videre til neste artikkel, men det er liten grunn til at du skal måtte bla for å komme til en ny side.Det er et ønske å kunne tilby multimediale innholdselementer i nettbrettversjonen.

Leserne er med

For ikke å bomme totalt har vi involvert lesere og brukere av Tidsskriftet i prosessen. I en workshop i forkant av utviklingen spurte vi når og hvordan de benytter nettbrettet i løpet av dagen, og hvordan de kunne tenke seg at Tidsskriftets nettbrettversjon ble.

Nå nylig har vi brukertestet en prototype på applikasjonen. Ingen av brukerne fikk wow-følelsen, men samtlige forsto logikken i applikasjonen og mente at den vil bidra til at de leser mer i Tidsskriftet enn de gjør i dag. Når jeg vet hvor vanskelig det er å lage en god nettbrettversjon, synes jeg disse resultatene er veldig gledelige.Utviklingen av nettbrettversjonen skjer i samarbeid med Netlife Research, som har med seg Nordaaker i teamet.

, i deres blogg.Det gjenstår fortsatt mye jobb før vi er klare for lansering. Alt innhold skal nå publiseres i tre kanaler, mot to tidligere. Vi skal få dette til å flyte knirkefritt både teknologisk og produksjonsmessig. Etterhvert vil vi trenge en liten gruppe leger som kan være med å teste betaversjonen.

Legejobber.no i tilpasset design

Tidsskriftets stillingsportal Legejobber.no får responsiv design allerede denne våren, slik at den kan leses optimalt fra både smartmobiler og nettbrett. Fra Tidsskriftets app for iPad kommer du til å nå Legejobber.no i et webview. Det betyr at du åpner et vindu med stillingene uten å måtte gå ut av appen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media