Rask respons - aktiv debatt

Kommentarer leses og godkjennes av redaksjonen før publisering, men det foretas minimal redigering.

- Forskning er ikke bare presentasjon av fakta, aller viktigst er tolking og drøfting av funnene, sier Haug.

Publisering av kommentarer skjer fortløpende. En måned etter publisering av artikkelen går en redaktør gjennom alle innkomne kommentarer, og velger ut noen som publiseres som Brev til redaktøren i papirutgaven.

- Dette gjør vi for at flest mulig kan lese og delta i den kontinuerlige diskusjonen vi må ha om fag og helsepolitikk, forklarer Haug.

Nye medier og nye vaner gjør det mulig med raske meningsutvekslinger. På Tidsskriftets blogg har det lenge vært mulig å diskutere fortløpende og få svar fra forfatter. Mange interessante debatter foregår der.

-  Artiklene våre deles og diskuteres også aktivt i sosiale medier som Twitter og Facebook, og du er velkommen til å delta i debatten, sier Haug.

Sjekk ut muligheten til å gi rask respons i Johan Torgersens kommentarartikkel om faste stillinger for leger i spesialisering, som er publisert først på nett i dag.

I Forfatterveiledningen kan du lese mer om retningslinjene for nettdebatten.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media