Svineinfluensavaksinen

Christina Grandalen Om forfatteren

Kommentarer

(4)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Andreas Wahl Blomkvist
Om forfatteren

Det kommer godt fram at du er kritisk til svineinfluensa vaskinen, og det er forsåvidt bra å være kritisk! Likevel speiler kommentarartiklen seg litt annerledes enn virkeligheten. Ifølge mine tall vaksinerte 45% av den norske befolkningen seg. 35 barn har fått alvorlige følger. En rask titt på statestikken vil gi oss følgende risiko for alvorlige bivirkninger: 0,0000156%. Jeg må si at: Det finnes verre ting! Jeg er lei av å høre media og andre rive fram at svineinfluensa er en slags "høyrisiko bivirkningsvaksine". Tull!

Jeg er helt enig med deg angående eksperimentell vaksinasjon, og at dette i all høyeste grad bør informeres. Jeg ser likevel ikke helt sammenligningen - dere var legestudenter i et forsøk på å teste en vaksine der det, jeg siterer, "dukket opp en god del bivirkninger". Hvis svinevaskinen var av samme kvalitet ville i hvertfall et par hundre tusen nordmenn endt opp med bivirkning av alvorlig grad (for å sammenligne med din venninnes tilfelle med encefalitt). Tallene på hvor mange mennesker som kanskje, til og med, reddet livet sitt av svineinfuensavaksinen kommer ikke fram (det er vanskelig å avgjøre). Og dette er noe som ikke kommer i kommentarartiklen din. Hvor mye økonomisk gevinst det var for folket (mtp. sykepenger vs. å betale for vaksinasjon) er en annen diskusjon.

Personlig stiller jeg meg skeptisk til vaksinering for sesonginfluensa på grunn av den korte tiden mellom utviklingen av en vaksine, testing, produksjn, salg og dermed forebygging (mye skade kan allerede ha skjedd).

Sandy Lunøe
Om forfatteren

Jeg er en av flere som kritiserte valg av vaksinen og som ble betegnet som konspirasjonsteoretikere!

Et av mine innlegg som ble publisert i november 2009 i flere aviser:

"SVINEINFLUENSAVAKSINEN - ET UKLOKT VALG?"
Det finnes flere svineinfluensavaksiner på markedet. Noen har en sterkere konsentrasjon av virusantigen enn Pandemrix som er valgt av våre helsemyndigheter.

De "rene" vaksiner inneholder ikke det omstridte stoffet skvalen/squalene som er mistenkt av uavhengige forskere å forårsake autoimmunesykdommer. Stoffet brukes til å fremme autoimmune tilstander i forsøksdyr.

Skvalen ("squalene") heter også ASO3 og er en "adjuvans", tilsatt for å fremme immunresponsen fordi Pandemrix har en svak konsentrasjon av virusantigen. Skvalen er billigere enn virusantigen.

Det er opplyst i produktdokumentasjon for Pandemrix at skvalenholdige vaksiner kan være mer smertefulle når de injiseres og at de kan føre til flere bivirkninger enn de rene vaksiner.

Med "rene" vaksiner unngår man polysorbat som kan føre til allergisjokk og muligens til abort.
Obs. Polysorbat øker porositet til blod-hjerne barrieren og fører til økt passasje av stoffer inklusiv kvikksølv til hjernen.

Risikofrekvensen for alvorlige bivirkninger er ikke kjent før det er foretatt massevaksinasjoner. Da bør det ikke uttales at vaksinen er "trygg".

Våre myndigheter har valgt en vaksine i hetteglass som inneholder 10 doser, og ikke de dyrere ferdigfylte, enkeltdosessprøyter. Med flerdosesvaksiner må det tilsettes et konserveringsmiddel, i dette tilfelle kvikksølv. Kvikksølv tilsettes ikke vaksiner som er på markedet i ferdigfylte sprøyter.

Før injisering med Pandemrix må innholdet i to hetteglass blandes: et med virusantigen-suspensjon og et med skvalen-emulsjon. Den ferdig blandingen er da nok til 10 doser. Hetteglasset må rystes før hver gang en dose er trukket opp.

Det risikeres introduksjon av luftbakterier til vaksinen hver gang en dose trekkes opp, spesielt når det er mange personer i omgivelsene. Med flerdosespreparater stilles det større krav til håndtering og teknikk enn med ferdigfylte sprøyter.

Virusantigen er i form av bittesmå partikler som flyter meget spredt i vaksinen, og som man ikke kan se. Uansett rysteteknikken til de som trekker opp hver 0,5 ml dose, kan verken produsenten eller våre helsemyndigheter garantere at man får den riktige styrken eller mengde med virusantigen som neste man som står i vaksinekøen!

Dersom våre helsemyndigheter hadde kjøpt de dyrere, "renere" vaksiner i ferdigfylte sprøyter kunne dette ha ført til mindre risiko for autoimmunesykdomer, generelt færre bivirkninger, mindre smerter og reaksjoner ved stikkstedet.

Både kvikksølv, skvalen, polysorbat og egg kunne ha vært unngått. Vi ville sannsynligvis også ha fått en vaksine med mindre fare for bakteriekontaminasjon og vi ville ha fått riktig mengde med virusantigen i hver dose.

Nå forsøker Folkehelsa å skaffe de renere vaksinene, men andre land stiller først i køen. Hvor var våre helsemyndigheter da Pandemrix ble valgt?

Kjetil Dreyer
Om forfatteren

Jeg har som leder for vaksineaksjon.no i flere år opplevd en enorm hets på grunn av vårt arbeid for å avsløre farer ved H1N! vaksinen og korrupsjon blant både legestanden og farmaindustrien. Vi fikk etterhvert et svært klart bilde av saken og flere beviser på korrupsjon har dukket opp.

Jeg er derfor svært glad over at leger nå endelig våger å komme frem med sine meninger og erfaringer rundt denne svært skadelige seansen, svineinfluensa "pandemien" 2009.

Jeg har selv hatt kontakt med foreldre som har fått barn med narkolepsi som sier det ikke kan være annet enn vaksinen, jeg har også et par tilfeller av fosterdød, en av de mest alvorlige er to indiske tvillinger som døde i måned 5 i mors mage kun en dag etter vaksinasjon av mor. Foreldrene sier de vet det var vaksinen som er årsaken. Mor ble veldig syk rett etter vaksinen. Dette og mange andre bivirkningshistorier ligger ute på vaksineaksjon.no for de av interesse, se også vaksineaksjon.no på nett, det er en gruppe med over 4000 medlemmer og høy aktivitet.

Gunnar Tjomlid
Om forfatteren

Dette er en merkelig uinformert kommentarartikkel til å være fra en lege. Du skriver at influensavaksinen ikke var så god som man trodde. Vel, vaksinen har vist seg å være svært effektiv (1) i å beskytte mot influensa A(H1N1).

Du skriver også at du frarådet gravide å ta den. Ingenting tyder på at vaksinen var farlig for gravide. Tvert i mot har man vist i ettertid at den var helt trygg.(2, 3).

Du skriver deretter at de 35 som fikk narkolepsi ikke hadde fått den sykdommen om de ikke ble vaksinert. Dette vet vi ikke. Mye tyder på at de som fikk narkolepsi var genetisk predisponerte for dette (4). De var altså ikke "tilfeldige ofre". Det kan også være at vaksinen bare utløste sykdommen tidligere for de rammede, men at de ville fått narkolepsi etterhvert uansett. Det kan forklare at ingen over 19 år har fått narkolepsi av Pandemrix, fordi de gjerne allerede har fått diagnosen. Kun de som er så unge at symptomene ennå ikke er blitt tydelige, eller diagnosen er satt (det kan ta mange år), har altså fått narkolepsien trigget av en kraftig immunreaksjon på vaksinen, kanskje skvalenet.

Du sier også det er uetisk å kun tilby kombinasjonsvaksine. Hvorfor? Det som skilte Pandemrix fra andre vaksiner var nettopp i hovedsak skvalenet som ble tilsatt for å gi kraftig nok immunrespons fra en vaksine man ikke hadde tid til å dyrke nok virusmateriale til. Dette skvalenet kan ha trigget en så kraftig immunrespons at noen ytterst få individer genetisk disponerte for det endte opp med en autoimmun sykdom. I vaksinen man får for sesonginfluensa er ikke dette skvalenet tilsatt, og jeg kan derfor ikke se at det skal være noen risiko knyttet til dette. Virusfragmentene for H1N1 som finnes i sesonginfluensa er neppe det som gir bivirkninger, da hadde vi vel sett de samme bivirkninger også i andre H1N1-vaksiner.

FHI sine anbefalinger var nøkterne og rotfestet i god dokumentasjon (5)

Det er for øvrig interessant å registrere at Kjetil Dreyer (som også har kommentert kommentarartikkelen) hevder å ikke ha noen interessekonflikter all den tid han selger bl.a. sølvvann som alternativ til influensavaksine fra sin nettbutikk, AltShop (11). Han har en direkte kommersiell interesse i at folk velger hans produkter heller enn "skolemedisin".

Se for øvrig noen av mine bloggposter hvor jeg har gjennomgått massevaksinasjonen, myndighetenes vurderinger og anbefalinger, og gjennomgått mange påstander og myter rundt vaksinen (6, 7, 8, 9, 10).

Referanser:
1) http://www.biomedcentral.com/1471-2334/12/127/abstract
2) http://www.bmj.com/highwire/filestream/582449/field_highwire_article_pdf/0.pdf
3) http://www.dagensmedisin.no/nyheter/studie-pandemrix-gir-ikke-fosterdod/
4) http://www.thl.fi/en_US/web/en/pressrelease?id=26352
5) Handlet myndighetene korrekt? http://tjomlid.com/?p=5985
6) Svineinfluensa - noen tanker om massevaksinasjonen http://tjomlid.com/?p=5890
7) Myten om de 13000 http://tjomlid.com/?p=5919
8) Myten om 6 sparte liv i Sverige http://tjomlid.com/?p=5926
9) Massive bivirkninger fra vaksinen? http://tjomlid.com/?p=6009
10) Redaktøren i Tidsskriftet forvrenger fakta http://tjomlid.com/?p=6014
11) http://www.dagbladet.no/2009/11/18/nyheter/vaksine/svineinfluensa/9104794/