Depresjon og terapisvikt

Et legemiddel fra gruppen antidepressiver forskrives til en stor del av disse pasientene. For under 50 % av disse ser man en tilfredsstillende effekt. Løsningen kan da være kombinasjonsbehandling; forskriving av andre legemidler fra samme gruppe.

- Studier støttet av legemiddelindustrien fokuserer som oftest på de positive resultatene, sier Gudrun Høiseth ved Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus til Tidsskriftets podkast.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media