Hva betyr ny turnustjeneste i praksis?

Tags:
  • legeautorisasjon
  • utenlandske leger

Debatten om omlegging av turnustjenesten er full av politiske slagord. Hvem skal egentlig ta ansvar for praktisk gjennomføring av den nye turnusordningen?

Turnustjenesten og mulig omlegging av turnustjenesten har vært diskutert lenge. Innspill til omleggingen har kommet fra Helsedirektoratet, Den norske legeforeningen, Norsk medisinstudentforening osv. Den nye turnusordningen er forventet å bli innført 15. februar neste år. Ordningen vil være søknadsbasert, og vurdering og tilsetting av kandidater vil skje lokalt. Autorisasjon vil gis etter fullført medisinsk utdanning i Norge.Det er mange som er bekymret, hovedsakelig på grunn av legedekning i distriktene og nepotisme eller forskjellsbehandling som kunne forekomme ved søknadsbaserte stillinger.

Pressemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet som ble publisert 16. mars 2012,

. Meldingen sier lite praktiske gjennomføring av den nye ordningen, og

.Det er ikke forklart hva som skjer med leger utdannet utenfor Norge!Det er tre hovedgrupper av leger utdannet i utlandet:

  • Leger utdannet i en av 17 EU-land hvor autorisasjon gis etter fullført medisinsk utdanning. De vil også få autorisasjon i Norge.
  • Leger utdannet i andre EU-land hvor det kreves turnustjenesten for å få autorisasjon. Disse legene vil ikke kunne få autorisasjon i Norge, og har dermed ikke mulighet til å søke på stillinger i den nye ordningen. Mange i denne gruppen er norske studenter i for eksempel Polen.
  • Leger utdannet utenfor EU/EØS. Den gruppen nevnes ikke i det hele tatt. Allerede nå gjennomfører de en omfattende prosess mot godkjenning av medisinsk utdanning i Norge. De fleste har også noen års erfaring i tillegg til legeautorisasjon fra hjemlandet.

Det er flere forvirrende punkter i den nye turnusordningen:Den nye ordningen betyr ikke at «turnuskø» og «ventetid» blir borte, men ansvaret blir skjøvet fra regjeringen til turnuskandidatene.

  • Hva betyr ordningen i praksis? Leger får autorisasjon og kan jobbe som leger, men i hvilke stillinger? Trolig er det bare vikariater og lignende deltidsstillinger. Teoretisk sett betyr dette at en lege kan jobbe i årevis som vikar uten mulighet for spesialisering, mens en annen lege kan søke om spesialisering etter halvannet år i jobb.
  • Hva vil søknadsprosessen baseres på? Hvordan vil kandidatene vurderes?
  • Hva vil skje med de som allerede er påmeldt på turnustjenesten, og de som nå fullfører utdanning eller godkjenning av utenlandsk utdanning?

Det gjenstår å se hva den nye ordningen egentlig innebærer.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media