Ginkgo biloba uten dokumentert effekt

Dette fremgår av artikkelen «Ginkgo biloba – effekt, bivirkninger og interaksjoner» i Tidsskriftet nr. 8/2012. Pål-Didrik Hoff Roland og Cecilie Sogn Nergård ved RELIS Midt- Norge og Sør-Øst, har med utgangspunkt i Cochrane Collaboration- rapporter, oppdatert dokumentasjonen for effekten av dette naturproduktet ved demens, kognitiv svikt, hjerneslag, røykeben (claudicatio), tinnitus og aldersrelatert makulær degenerasjon.

Milliardindsutri

Frø fra ginkgo er blitt brukt i tradisjonell kinesisk medisin mot en rekke tilstander. Salg av ginkgoblader er i dag milliardindustri. En eventuell virkningsmekanisme er ikke kjent, men det finnes teorier om en rekke tilstander der ginkgo skal ha positiv effekt.

- I henhold til fem Chocrane-oversiktsartikler foreligger ingen overbevisende dokumentasjon for de vanligste indikasjonene, skriver Roland og Nergård.

Placebokontroll

Ginkgoblad tolereres vanligvis godt, men lettere mage-/tarmbesvær, hodepine og allergiske hudreaksjoner er rapportert. Insidensen av bivirkninger har generelt vært som for placebo. Den teoretiske virkningsmekanismen antyder imidlertid en mulig økt blødningsrisiko, spesielt i kombinasjon med antikoagulantia. Dette er imidlertid ikke sikkert dokumentert.

- Det er ventet at resultater fra enda en stor studie (GuidAge) vil kunne gi informasjon om Ginkgo bilobas eventuelle effekt ved aldersrelatert makulær degenerasjon, samt interaksjonspotensial med warfarin (antikoagulantia), skriver forfatterne. 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media