Uheldig bruk av beroligende midler

Det viser en i en studie publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening  nr. 5/12. Marte Handal, Svetlana Skurtveit og Jørg G. Mørland ved Folkehelseinstituttet har basert på data fra Reseptregisteret undersøkt andelen samtidige brukere av benzodiazepiner, samt mengden foreskrevet i løpet av 2008.

Ingen terapeutisk gevinst.

Benzodiazepiner har angstdempende, spenningsløsende, muskelavslappende og beroligende virkninger og de fremkaller søvn. De ulike produktene har prinsipielt samme virkningsmekanisme og skiller seg fra hovedsakelig fra hverandre ved forskjeller i farmakokinetikk.

-          Felles virkningsmekanisme for effekter og bivirkninger innebærer at det ikke er noen terapeutisk tilleggsgevinst ved å bruke forskjellige virkestoffer. Imidlertid øker risikoen for doseavhengige bivirkninger, feilbruk og misbruk ved samtidig bruk, skriver Handal, Skurtveit og Mørland.

Uheldig foreskrivingspraksis

Totalt var det 190 932 personer som fikk minst to benzodiazepinordinasjoner ekspedert i 2008. Undersøkelsen viser at 27 861 (14,6 %) av pasienten som fikk ekspedert minst to benzodiazepinordinasjner, med høy sannsynlighet brukte to benzodiazepiner samtidig. Bare 3230 av disse pasientene fikk medisinen foreskrevet fra mer enn en lege. 

-          Flest kvinner fikk foreskrevet medikamentene samtidig, men andelen samtidig bruk var høyere hos menn enn hos kvinner, og hyppigst i aldersgruppen 18-49 år. Samtidig bruk synes ellers å korrelere med høyt årlig forbruk, og etter alt å dømme betydelig feilbruk, skriver forskerne.

Slik undersøkelsen er gjennomført kan den imidlertid ikke vise årsaken til denne samtidige foreskrivingen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media