Totalresistent tuberkulose?

Det er rapportert fra India om totalresistent tuberkulose, men funnene, i følge Dahles artikkel, benektes og undergraves politisk. Her i Norge har vi også hatt tilfeller der sykdommen var resistent mot nesten alle kjente tuberkulosemedikamenter, men kontrollprogrammet mot tuberkulose har klart å ta hånd om alle tilfeller.

- Resistent tuberkulose skyldes feilaktig bruk av tuberkulosemedikamenter, skriver forfatteren, og han etterlyser en internasjonal innsats for å bekjempe problemet.

Hør mer i Tidsskriftets podkast for 6/2012.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media