Svikt i organiseringen av medisinsk fagprøve

Emner: 
medisinsk fagprøve
safh
utenlandske leger
Denne artikkelen ble skrevet for bloggen Tidsskriftet publiserte i tidsrommet 2010-2014. Der presenterte vi frittstående kommentarer.
Jeg har ventet nesten et år på fagprøven. Og jeg er ikke den eneste legen som venter på fagprøven så lenge. Hva gjør vi i mellomtiden? Leger utdannet utenfor EU/EØS-området må bestå medisinsk fagprøve/OSCE-eksamen for å kunne påbegynne turnustjenesten eller få lisens. Dette gjelder både utenlandske og norske statsborgere.

Ill.: Thinkstock

Den første fagprøven i sin nåværende form ble avholdt i 2008 ved Universitetet i Oslo. Dette skjedde i oktober, med påfølgende eksamener i oktober 2009 og 2010. Dermed forventet kandidater at fagprøven i 2011 også ville bli avholdt i oktober. Men i 2011 ble fagprøven avholdt på våren, i mars – noe som kom som en overraskelse. Selv om Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) overbeviste kandidater som ringte og sendte e-post om at det skulle komme en ny prøve i oktober 2011, ble den ikke organisert. Og enda verre – selv om SAFH annonserte at fagprøven var planlagt til våren, fantes det ikke opplysninger om det. Hvor vanskelig og krevende er det egentlig å organisere den medisinske fagprøven/OSCE-eksamenen? Det ser ut til at dette spørsmålet ligger mellom Helsedirektoratet og Det medisinske fakultet i Oslo. Men etter allerede å ha gjennomført denne fagprøven i noen år burde det å organisere fagprøven for leger utdannet utenfor EU/EØS-området, være så enkelt som å bestemme eksamensdato. Hva er årsaken til problemene med organiseringen av fagprøven? Er det kommunikasjonssvikt mellom SAFH, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo som forårsaker vanskeligheter? Er det mangel på politisk vilje eller rett og slett et forsøk på å utelukke leger utdannet utenfor EU/EØS-området fra Norge? Foreløpig er det ingenting å gjøre - bortsett fra å vente. Dessverre har vi ikke anledning til å skaffe oss lisens før vi består fagprøven. Vi fratas muligheten til å være aktive deltakere i arbeidslivet og samfunnet. Vi får ikke brukt vår utdanning, profesjonelle kvalifikasjoner og erfaring. Og vi søker ikke på garantert jobb, men vi søker om mulighet til å konkurrere på arbeidsmarkedet. Med dagens ordning er det ikke bare oss, men også det norske samfunnet som taper! Mer om legeautorisasjon for utenlandske leger: Kurs i nasjonale fag for utenlandske leger – nødvendig eller bortkastede ressurser?

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.