Skal lede internasjonal organisasjon for publiseringsetikk

COPE er en verdensomspennende organisasjon for redaktører og utgivere av fagfellevurderte tidsskrifter der publiseringsetiske utfordringer diskuteres.

Haug har deltatt i COPE siden hun ble redaktør av Tidsskriftet i 2002, og har sittet i COPE Conucil siden 2005. I denne perioden har de jobbet målrettet med å utvikle COPE fra å være en uformell diskusjonsklubb for redaktører til å bli en mer formalisert organisasjon som favner bredere. Arbeidet har gitt resultater. Fra oppstarten i 1997 og frem til i dag har organisasjonen fått over 7 000 medlemmer.

Medlemmer i organisasjonen kan sende inn konkrete saker og få disse vurdert i møter. Det er blitt utviklet retningslinjer og verktøy som redaktører kan benytte seg av i forbindelse med for eksempel plagiat- og forskningsjuks. Charlotte Haug har vært pådriver for e-læringskursene, der redaktører kan trene på å vurdere publiseringsetiske utfordringer.

- Jeg er opptatt av at COPE skal være en organisasjon for tidsskriftene i hele verden. Vi må utvikle flere tilbud som oppleves nyttige også for medlemmer som ikke har anledning til å komme til møtene i London, sier hun. Når hun nå går på en toårsperiode som nestleder vil videre utvikling av nettsiden og e-læringstilbudet være hovedsaker for henne.

- At COPE nå får en nestleder som ikke er britisk kan bidra til at vi klarer å nå ut til ennå flere, tror Haug. I fjor høst representerte hun organisasjonen på en stor kongress for redaktører i medisinske tidsskrifter i Iran.

Viriginia Barbour er spesielt opptatt av publiseringsetiske utfordringer som følger av ny teknologi og internett for eksempel mulighetene til å plagiere, forfatterskapskriterier og fagfellevurdering etter publisering.

Charlotte Haug er utdannet lege fra Universitetet i Oslo og har doktorgrad i immunologi og infeksjonssykdommer fra samme sted. Hun har også en mastergrad i helsetjenesteforskning fra Stanford University. Før hun ble redaktør av Tidsskriftet har hun blant annet ledet seksjons for spesialisthelsetjenester i Helsetilsynet og drevet med helsetjenesteforskning ved SINTEF Unimed. Ut over engasjementet i COPE har Haug vært medlem av International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), ofte kalt Vancouver-gruppen, siden 2002.

I de 10 årene Haug har vært redaktør for Tidsskriftet har hun selv måtte forholde seg til alvorlige publiseringsetiske utfordringer som både en plagiatsak og forskningsjuks. På bakgrunn av egne erfaringer og arbeidet i COPE og Vancouver-gruppen har hun formalisert og videreutviklet Tidsskriftets publiseringsetiske prinsipper.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media