Manglende retningslinjer for humant biologisk materiale

Det eksisterer ingen tydelige retningslinjer om bruk av humane celler til forskning i Norge. Dette hevdes i en kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening 5/2012, der Roger Bjugn og Bjørn Tore Gjertsen legger fram forslag til norsk praksis etter å ha sett på hvordan problemstillingen løses i andre land. Forfatterne har ikke klart å finne uttalelser om problemstillingen fra Helsedirektoratet, Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) eller regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskning (REK).

- I utlandet har det vært rettet kritiske blikk på praksis hvor humant biologisk materiale betraktes som handelsvare, men en slik diskusjon har i liten grad funnet sted i Norge, skriver forfatterne.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media