Erfaringer fra Mongolia

- Endring er mulig, og beskjedne forbedringer i ressurstilgang, økonomisk og kompetansemessig, kan være vesentlig for folkehelsen i landet, sier Bjørgaas.

Les «Kreft og lindrende behandling i Mongolia» i Tidsskriftet 5/2012.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media